Årets gang – 1995

Årets gang – 1995

Årets gang – 1995

Af Palle Pors, skoleleder.

Januar/februar

Nytårsskiftet sidste år var for mig præget af, at vi alle nu var kommet igang med at lave friskole. Hele huset emmede og emmer stadig af at lave en så god skole, som det er os muligt. Men nytårsskiftet bragte os pusterummet, skiftedagen, til at skifte gear og se fremad. Vi fik tænkepause til at vurdere vores hverdag og sætte et par kritiske spørgsmål ved vores skolehverdag.

Det kom der gode og fornuftige handlinger ud af. Vi fik i denne periode blandt andet lavet en fagmålsbeskrivelse til hver af vore fag her på skolen, vi fik tilpasset svømmetilbuddet til hver af vores økonomiske formåen, og endelig fik de ansatte lavet en meget flot revy. Desværre var der kun 50 tilskuere om fredagen, så derfor vil revy 96 kun blive opført en gang, nemlig den 10.2.96. Men vifastholder det gode orkester “Check to Check”, der i tre timer spillede op til dans. Yderligere starter revyen i år med spisning, men mere om det på årsstidssedlerne og onsdagssedlerne.

Marts

I marts måned havde vi besøg af Madsen, Bente og Pernille, der holdt et fællesforedrag om digteren, Nis Petersen. En meget flot aften, som jeg altid vil gemme som et gyldent minde, efter Bentes alt for tidligere død i sommeren 95.

April

I april måned opførte BH-kl., 1. kl., og 2. kl. skuespillet: “Askepot”.

En meget hyggelig aften, hvor forældre og børn startede med at spise sammen og derefter skuespil.

I april blev der endnu engang arrangeret en kunstudstilling i Påsken. En flot og seværdig udstilling, men desværre mødte der ikke så mange op, at vi mener den kan kører videre. Så det, at der er kunstudstilling på friskolen, holder pause et par år.

På det store forældremøde var hovedemnet; “Tillid”. Tillid mellem hjem og skole om det ene at lave en god skole for børnene. Desuden blev fagmålsformuleringen for faget dansk fremlagt og der blev diskuteret time/fag planen for kommende skoleår. Et godt møde der var præget af, at forældrene og jeg skal vænne os til hinanden.

Jeg håber næste store forældremøde bliver præget af flere meningsvekslinger. Det er kun gennem dialogen, at fremtiden kan gro, men vel og mærke en samtale/dialog der bygger på gensidig tillid og forståelse, samt en positiv indstilling til skolen og livet.

Generalforsamlingen forløb fint, men var præget af et par principielle debatter om blandt andet betaling af skolepenge. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg og Erik Breinbjerg valgte at holde et år før hans valgperiode egentlig udløb. De fire “nye” der blev valgt var Lone Jørgensen, Lene Jacobsen, Lars Andersen og Benne Christensen. De tre førstnævnte er genvalg, mens Benny er helt ny i denne sammenhæng, og til dig skal der lyde et stort velkommen.

Senere er Lars Andersen, p.g.a. stort arbejdspres blevet nødt til at trække sig, men er blevet erstattet af Kirsten Åbenhus. Også et stort velkommen til dig.

I april hjalp vi også hinanden med at rydde lidt op i haven ude foran. 28 voksne med arbejdstøjet på og næste lige så mange legende børn, en rendegraver, en traktor med vogn, en fræser, en 15 ton lastbil med kran og masser af haveredskaber, samt to hjemmebagte kager gav en helt anden indgang til skolen, der næsten var helt væk bag store træer og buske.

Maj

Maj måned blev i høj grad præget af musicalen “Nu kræver Danmark – en historie om Niels Ebbesen” . Lærerne skrev tekst og musik og børnene opførte en meget flot musical. Det er megen energi der bliver brugt fra alles side på disse store fællesoplevelser, men det er også de milepæle, enhver skolekreds med respekt for sig selv er nødt til at gennemføre. Jeg er meget glad for både processen op mod opførelsen, men også for det færdige resultat. Maj måned bød desuden på en rigtig hyggelig ældrekomsammen, på en flot forårskoncert, årsmøde i friskoleforeningen og 5. klassens tur til Sydslesvig.

Juni

Juni var præget af en rigtig god stor lejrtur til “Sletten”, der ligger lige ved Himmelbjerget. At tage på tur med alle børnene er noget af det bedste, der findes, selvom det selvfølgelig også er hårdt arbejde, men disse fællesoplevelser bærer os gennem mange undervisningssituationer hjemme på skolen.

To forældre havde taget sig tid til at tage med som hjælpere i køkkenet, så Leif og Sonja, tak for det.

Sidste weekend, før vi holdt sommerferie, var sat af til at male skolen udvendigt. Den trængte meget, og selvom jeg meget frejdigt (og en smule naivt!!!) troede vi kunne nå hele vejen rundt på denne weekend, så nåede vi dog et pænt stykke. Og farven, Asta og jeg har valgt, har vi kun hørt positivt om. Så til sommer maler vi den sidste halvdel, og det er begyndt at komme enkelte fra skolekredsen til disse arbejdsdage. Det er hyggeligt og en god måde at fastholde sin forbindelse til skolen på.

Arbejdsfællesskabet er måske den bedste form for fællesskab.

Afslutningsaftenen var ændre en del fra de sidste år, og vi havde, som altid, en god og stemningsfuld aften, hvor vi fik sagt ordentlig farvel til de 7, der skulle starte på andre skoler. Niels Petersen blev ansat i stedet for Ivan Gammelgaard, der gerne ville videreuddanne sig. Og så blev det sommerferie.

August

Den 8. August startede der 16 forventningsfulde børn i BH-klassen og skolelivet skulle endelig starte. Alles øjne lyste af forventning denne første dag, solen glimtede omkap med de små poders tanker og følelser. Herligt.

September

1995 var et svært år rent økonomisk, så derfor havde bestyrelsen og lærerne arbejdet meget ihærdigt på at skaffe ekstra penge til skolen ved at afholde en Bazar. Det blev en hektisk og indbringende dag både åndeligt og materielt. Noget af det, der virkelig fængede var, at man kunne købe lagkager, som man så på aftalt tidspunkt kunne smide efter lærerne. Sjovt nok var det næsten kun gamle bestyrelsesmedlemmer, der bemægtigede sig disse lagkager. Heldigt for os faste i huset, at det er aldrende mænd, der har svært ved at ramme. Men skægt var det,…også at blive ramt, for kagen smagte godt. Asta havde jo lavet det!!!

September sluttede med en mægtig tur til Polen, som genvisit på deres besøg heroppe i 1994. Klasselærerne til 6.-, 7.- og 8. klasse, 28 børn og 11 forældre havde en rigtig god tur. Jeg håber bestemt, at vi kan holde forbindelsen til folkene i Polen og fastholde dette stykke internationale kulturarbejde.

Oktober

Første lørdag i oktober lavede vi igen et godt stykke arbejde. Vi startede på vores legeplads “Vildnisset”. Der blev plantet træer, tømret, gravet huller, store maskiner krydsede rundt mellem hinanden med voksne mænd i små kurve, og efter en dags arbejde stod de store elementer færdig til brug. Et 10m højt klatretårn, en klatrevæg, en svævebane, et edderkoppespind, en overrislingsbane, en mountainbikebane og over 100 træer der er klar til at klatre i om ca. 30 år.

Nu kan vi udvide “Vildnisset”, når jeg får søgt flere penge, men det store tag er taget, og det er jeg meget glad for og stolt af. Der har været over tyve henvendelser på ideen bag legepladsen, men mange ryster opgivende på hovedet, når jeg fortæller, at ikke en krone er gået til arbejdsløn. Forældrene gjorde det. Fantastisk.

I oktober var nogle af de store børn på friluftstur på Østfyn, med primitiv overnatning på et høloft og masser af frisk luft. Og lige før efterårsferien var forældre, lærere og børn samlet til skolernes motionsløb. I gennemsnit løb vore skolebørn over 11 km, og det er langt.

November

Tirsdagsaftenerne er startet med 98 tilmeldte, hvilket er meget fint, og for første gang har vi tilladt os at tage kr. 100,- for disse 10 gange. Det ser jo ikke ud til at have afskrækket nogen og godt for det, for pengene går til en lettere forhøjelse af gaven til underviserne.

Vi havde et orienterede møde om skolens nye vedtægter, hvor der ud over de opklarende spørgsmål, blev diskuteret vedtægternes ordlyd omkring 9. klasse på Ferritslev Friskole eller ej. Denne diskussion tager vi igen på stort forældremøde, og ellers skal vedtægterne jo vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger i foråret.

Der blev holdt indskrivning med 14 indmeldte til sommeren 96 og et par stykker, der overvejer, så det ser meget fint ud. Der blev opført et flot skuespil af 6. klasse og en fornøjelig fest med diskotek i den helt store stil.

December

Julemødet var yderst velbesøgt og ligeså flot og stemningsmættet som altid.

Juletræet var også præget af mange mennesker (over 200), og bestyrelsen holdt traditionen i live på fornemmeste vis.

Alt i alt har jeg fra min “pind” som skoleleder oplevet, hvad det vil sige at få en skolekreds på meget tæt hold. Jeg er blevet meget positivt overrasket over den måde, jeg er blevet taget imod på og den måde alle på skolen har bakket op om arbejdet på.

En del nye har meldt sig ind det forløbne år, så elevtallet er for opadgående. Det vil sige med 80 og 82 elever de to forgående år har vi i øjeblikket 87 og næste år vil vi blive 93. Og selvom kvantitative betragtninger ikke må præge hverdagen, så får vi jo tilskud efter “antal næser”, og vi kan snildt drive friskole med det nuværende elevtal.

Selvfølgelig har der været meningsudvekslinger og forskelligheder i opfattelse af det at holde friskole, men meninger skal brydes og holdninger skal præges i samtalens hellige malstrøm. Sådan har det altid været og sådan vil det altid være. Også her på skolen.

Tak til alle, og specielt bestyrelsen og ansatte, for et rigtig godt år.

Leave a Reply