Årets gang 1996

Årets gang 1996

Årets gang 1996

Af Palle Pors, skoleleder.

Januar

Januar er præget af at vi skal til at ansætte en ny lærer i stedet for Niels Petersen, der er årspraktikant fra den frie lærerskole.

Desuden sker der mange positive forhold omkring vores dagligdag, og vi har mange gode forældresamtaler, der giver fælles fodslag om vores indstilling til det at holde skole for vore børn.

Februar

I februar holdt vi igen revy. En god blanding af forældre og lærere havde lavet både en meget flot revy (med eget orkester), men også en rigtig god fest. De 120 deltagere havde en mægtig hyggelig aften.

Elevrådet var i februar på banen med et nyt tiltag. De afholdt (i samarbejde med skolen) en elevrådsfest, hvor de selv, venner og tidligere elever morede sig bravt en hel aften.

Som noget nyt indførte vi forældresamtaler mellem hjemmet og de enkelte klassers dansk- og matematiklærere. Det blev en succes, så det bliver gentaget til næste år.

Efter meget grundige samtaler med 5 ansøgere (udad 14 stk.) valgte vi at ansætte Torben S. Hansen.

I februar havde vi også en god dag til fastelavn, med tøndeslagning, danse, lege og bollespisning, herligt.

Marts

I marts havde vi en rigtig god emneuge om AFRIKA. Den gav børnene en god kulturhistorisk baggrund af dette store kontinet. Opgaven var stor for lærerne, men de havde allieret sig med eksperter fra det ganske land, og sammen med deres egen viden og ildhu blev det en uforglemmelig uge for alle. Vi sluttede med åbenhus-dag om lørdagen, hvor forældrene “var med” i emnedagens afslutning. Meget, meget flot.

BH.klassen til og med 2. klasse viste prinsessen og de 12 par guldsko for forældrene, og det var bare en flot forestilling. Inden da havde en gruppe forældre lavet fællesspisning for alle (120), og det smagte fint.

Troels Kløvedal holdt et blændende foredrag for 110 mennesker og vi havde stort forældremøde med 90% af børnene repræsenteret, hvor vigtige ting blev debatteret.

April

I april havde vi lavet en rigtig forårsudflugt med hele familien. Vi startede fra skolen og cyklede stille og roligt 6 km ud til en fantastisk plet ude midt i skoven, hvor vi spiste vores medbragte mad. Der var en spændende skattejagt og en rolig hjemtur gennem Ravnholtskoven satte punktum for en herlig dag i Guds grønne natur.

April bød også på generalforsamling, hvor skolens formand gennem 7 år, Hans Sylvest, valgte ikke at genopstille. På skolens- og egne vegne vil jeg gerne takke Hans for at have været “styrmand” i en svær periode. Som ny skoleleder er det dejligt at have en erfaren person som formand det første års tid. Nyvalgt til bestyrelsen blev Solvejg Tønning Sørensen og Kirsten Aabenhus. Sidstnævnte blev ny formand.

Maj

På grund af flere elever ansatte vi en praktikant fra den frie lærerskole. Det blev Anja Sjøholm.

Maj måned byder på ældrekomsammen, der efterhånden er et fast arrangement her på skolen, og hvor er det dejligt at kunne glæde andre mennesker med sådan et arrangement.

Havedagen havde samlet 32 voksne og et mylder af børn. Derudover fik vi også lavet en masse.

4.-5. klasse var i Sydslesvig. De havde en rigtig god tur, hvor Holger fortalte om alt, hvad der er værd at vide om Sydslesvig… Dejligt at vi kan lave denne tur.

Juni

Der var “små”lejrture i år. Alle klasser var afsted på 2-3 dags ture. Og åbenbart var alle klasser hver især på den bedste tur, mærkeligt…

Forårskoncerten blev afviklet med meget flot deltagerantal og børnene spillede, det bedste de havde lært.

Skolen får den sidste udendørs ansigtsløftning i sidste weekend før vi holder, det vil sige, at alt det udvendige nu har fået et helt nyt lag maling. Så nu kan vi begynde indendørs.

Arne Pedersen bliver ansat som havemand, og vi havde besøg af vore venner fra Sydslesvig. Desuden havde 6.-7. klasse en meget fin tur til Bornholm.

Helle i Spiren holder uddannelsesorlov og Lone Jørgensen overtager hendes plads i Spiren i det kommende skoleår.

August

Efter en hyggelig start med fællesspisning og leg og en god start på skolehverdagen, sammen med 99 børn, tog 7. klasse på lejrtur i Sverige. De havde en rigtig god tur med alle de naturoplevelser og aktionprøvelser, de kunne ønske sig.

Vi holder 10-års jubilæum for Henny og ansætter Linda Christensen til at hjælpe Lone i spiren, da der er kommet mange flere børn, end vi regnede med.

September

Vi afholdt det årlige atletikstævne, med 5 andre friskoler. Det var et meget flot arrangement, hvor vi var så beskedne at vinde stævnet. Husk: det gælder ikke om at vinde, men…

Vi holdt elevrådsfest igen, med stor danseglæde endnu engang.

Vi holdt også en debatdag, baseret på et spørgeskema næsten alle forældre havde besvaret. Og med Erling Hauge som ordstyrer fik vi en meget fin dag.

I foråret vedtog bestyrelsen at bygge til og om på skolen. De første spadestik blev taget til nybygningen, og dernæst er det bare fast arbejde.

5.-6. klasse var på Gymnastikhøjskolen i Ollerup til gymnastikdag sammen med 500 andre, og det var en god og trættende dag.

Oktober

Vi havde endnu en velbesøgt havedag, og en velbesøgt tirsdagsaften startede (92 tilmeldte).

Motionsløbet blev afviklet før efterårsferien, og det var dejligt, at der var 12 forældre med til denne dag. Børnenes gennemsnit var 10,6 km.

November

Vi havde en meget fin åben-hus dag med masser af godt skolesamvær(d) mellem forældre – skole – børn.

Som noget nyt havde vi en fællestur til Fynske afdelings efterårsmøde. Det var et par gode dage, som vi vil forsøge at gennemføre igen til næste år.

Vi havde i denne periode meget travlt med at bygge om og flytte klasser, male og sætte ting og sager på plads. Men alt blev klart til borgmesterens åbning af det hele.

Et par forældre lavede samtidig hele vores lysanlæg om, så det blev mere funktionsdueligt.

November er også tid for skolefest og 5.-6. klasse stod for et meget flot skuespil, og elevrådet stod for dansen bagefter. Endnu en dejlig aften, med masser af folk i huset.

December

I starten af måneden havde vi jule-klippedag med alle børnene, og der fik vi pyntet skolen meget flot op. At pynte skolen op er noget af det vi hvert år glæder os meget til, da vi så ved at nu står julen lige udenfor døren.

Vi havde vores stemningsmættede og flotte julemøde, med en flot julekoncert og luciaoptog af koret. Alle gjorde deres til at sangen bragte os tættere på højtiden.

Og sluttelig havde vi julebadminton, samt et godt juletræ med dans, leg og hygge, som det nu hører julen til.

Jeg vil gerne sige tak til alle for et rigtig godt skoleår.

Det bliver kun godt når alle bidrager til fællesskabet, og det er kredsen her god til. Tak for det.

Leave a Reply