Årets gang – 1998

Årets gang – 1998

Årets gang – 1998

Af Palle Pors, Skoleleder

Januar

 • Vi starter med en kombineret bestyrelses- og lærerweekend i Oure.
 • Hans Vibeke Holst holder et rigtig godt foredrag på skolen.
 • Vi holder Hockey-stævne her på skolen. Nr. Lyndelse kommer med 35 børn og lærere og er her et døgn.

Februar

 • Der bliver afholdt vinterfest, med et flot lille skuespil af Flødstrup Teaterforening. Der var 125 deltagere.
 • Fastelavnsfesten blev afviklet med mere end 130 udklædte, og masser af dejlige boller fra 1. klasses forældre.

Marts

 • Der bliver afholdt en dejlig fællesspisning med 75 deltagere.
 • Elevrådet afholder diskotek for 8 andre friskoler, samt egne venner. Ialt var der 115 deltagere, der dansede hele aftenen til det kendte diskotek: “SUPERSTAR”.
 • Frimenighedspræst Henrik Jensen holder foredrag om sine ture til Afrika.
 • 8.-9. klasserne er i praktik rundt omkring på Fyn.
 • 3.-5. klasserne har emneuge med titlen: “Gamle dage”.
 • Bh-klassen til og med 2. klasse viser et flot-flot stykke, som de kalder: “Prinsessen på ærten”.

April

 • Der afholdes stort forældremøde, med mange gode og spændende dabatpunkter.
 • Generalforsamlingen afvikles.
 • Havedagen afvikles, haven bliver ordnet, og vi sætter vores nye legeplads op. Nej hvor er den dog god at lege på.

Maj

 • Dansk Friskoleforening fynske afdeling holder årsmøde.
 • 4. maj arrangement med lys i vinduerne.
 • Ældrekomsammen med 70 ældre på besøg.
 • Tema-dage for hele skolen. Emne er: “Den gode historie”.
 • 8/9. klasse skriver historieopgave.
 • Tema-dagene slutter med åbent-hus.
 • Forårskoncert i Årslev Musikskole.

Juni

 • Arrangement for den kommende BH-klasse.
 • Grundlovsmøde med Karl Otto Meyer som taler. Derefter er der fællesspisning.
 • Lille lejrtur hvor hver klasse er afsted for sig.
  • Legeskolen …. overnattede her på skolen.
  • BH.klassen …. overnattede her på skolen.
  • 1. klasse …. på tur til Mandø.
  • 2. klasse …. på tur til Mandø.
  • 3. klasse …. på hestevognstur i det vestfynske område.
  • 4. klasse …. på ø-tur til Skarø.
  • 5.-6. klasse …. på sydslesvigtur.
  • 8.-9. klasse …. på cykeltur i det sydfynske.
 • Birgit afvikler en musikaften for hele skolens elever.
 • Sidste skoledag og så holder vi sommerferie

August

 • Første skoledag, med stort arrangement om aftenen.
 • Trafikdag for alle børn på skolen.
 • Klasseforældremøderne starter.

September

 • Den tilbagevendende BAZAR afholdes med meget stor succes. Ikke blot havde vi en god dag, men den skæppede også godt i kassen. Et godt billede på dagen er en forældre, der kører de lejede go-karts med 4-5 børn på passagersæderne. God dag.
 • Vi er i Nr. Broby med vores 6.-7. klasser til idrætsstævne.
 • Der afvikles 3 billedkunstdage, hvor alle arbejder med en eller anden form for landart. Det konkrete og synlige kan ses rundt omkring på vores areal.
 • Åbent-hus dagene starter.

Oktober

 • Vi holder igen havedag med 34 voksne og lige så mange børn. Her begynder vi med at lave om i Spiren. Bh. klassen, lærerværelset og klasse nr. 1.
 • Motionsløbet afviklet på sædvanlig vis. Denne gang løb vi 9,8 km. i gennemsnit pr. barn (med Legeskolebørnene). Meget flot.
 • Tirsdagsaftenerne starter med 107 tilmeldte.
 • Spiren holder arrangement, gøgl, dans og trylleri.
 • Vi holder et stort korstævne med 140 deltagere fra 5 friskoler.
 • Åbent-hus med skema

November

 • Efterårsmøde  fynske afdeling på Kerteminde Højskole.
 • Studiekredsen startes med et foredrag af Frederik Christensen. De sidste to gange er der oplæg ved forældre, lærere og skolekredsmedlemmer.
 • Lillekor er i Rolfsted kirke.
 • Tema-dagene afvikles under temaet: “livsbilleder”. Der sluttes med mimisk optræden på scenen til skolefesten.

December

 • Julehyggedag, hvor hele skolen bliver pyntet op.
 • Lucia-aften med samme intense stemning.
 • Sidste skoledag før jul, med kirkegang og hygge i klasserne.
 • Juletræ 4. juledag, med dans, sang og julegodter.

Afrundning

Det var så en kort beskrivelse af alle de arrangementer, der har været i løbet af året, og alle har været flotte og meget vel tilrettelagt. Men det giver jo ikke det fulde indtryk af vores hverdag.

Vores hverdag er præget af den daglige undervisning, at mødet mellem det enkelte barn og den enkelte lærer. Og det er lige netop i dette møde at både den voksne og barnet skal respektere og anerkende hinanden som ligeværdige partnere. De er forskellige mennesker, med hver deres erfarings- og videnmængde, men alligevel skal de respektere hinanden som ligeværdige. Det er i dette møde mellem ligeværdige mennesker at læringsprocessen forekommer og udvikles. Det er her at den form for dannelse og socialisering, som vi holder af, vil trives, og fremtidige demokratiske mennesker vil vokse. “Demokratiets væksthus” har folk kaldt det grundlag, som al vor undervisning fremkommer på, og det er en meget fin betegnelse mener jeg.

Jeg håber, vi med lige så stort held og dygtighed kan sigte efter de samme mål.

Leave a Reply