Årets gang – 2000

Årets gang – 2000

Årets gang – 2000

Af Palle Pors, skoleleder

Januar

 • Vi havde Vintercafe med Birgit og undertegnede ved roret, hvor der blev sunget, talt og vist lysbilleder.
 • Der var indskrivning, hvor de kommende børn i BH. klassen kom på skolen.
 • Vi var til Hockey-stævne i Sdr. Nærå, hvor det gik godt. Vi deltager jo ikke for at vinde disse stævner, og det gjorde vi heller ikke. Men næste år….
 • Alle pædagogiske ansatte var en tur på Gl. Brydegaard nede ved Helnæs for at opruste rent pædagogisk til de kommende udfordringer. En rigtig god tur.
 • Vi havde et stort forældremøde, hvor en gruppe forældre havde lagt dagsordnen for, hvad der skulle diskuteres.
 • Sammen med Dansk Friskoleforening havde vi inviteret Leif Davidsen, og han holdt en fremragende aften for os alle. Vi var næsten 200 tilstede, så Asta havde travlt med kaffen.

Februar

 • Musikskolen holdt musikcafe med alle deres musikskoleelever. Hvor er dog gode til at spille, vores kære små rollinger.
 • Revyen løb af stablen, og i år var det jo SVEND, KNUD og VALDEMAR der var på programmet. Der var en del nye spillere med, og de gjorde det bare godt.
 • Husmoderforeningen holder foredragsaften.

Marts

 • Birgit og Palle holder en syng sammen aften, hvor de fortæller om de forskellige sange.
 • Jørgen Hinke holder et weekend-kursus på skolen, hvor 13 tilmeldte har en rigtig god Malerweekend.
 • Der bliver holdt elevrådsfest, hvor elevrådet inviterer 5 andre friskoler til fest, samt deres egne venner.
 • I marts holdt vi lille musical, hvilket børnene jo er børnene i Bh. klassen til og med 2. klasse, der spiller musical for os alle. Men hæderspublikummet er jo forældrene, og de starter med at lave mad for så senere at se forestillingen. I år var det Odysseus, og den var meget flot opsat.
 • 7.-8. klasse holder projektfremlæggelse for deres forældre og os lærere.

April

 • Generalforsamlingen trak lige så mange deltagere som den plejer, og blev afviklet på sædvanlig rolig og afbalanceret vis.
 • Ved havedagen nåede vi rigtig meget. Mere end 30 forældre havde meldt sig til at ordne have og alle de andre gøremål, Frans og jeg havde fundet frem. Hyggelig dag.

Maj

 • Vi starter med at holde 25 års jubilæum for Else Jensen. Den 1. maj har hun været friskolelærer i 25 år i træk, og det måtte da kræve en fest.
 • Den 4. maj holdt vi se lysfest, hvor Asta og jeg havde lys  84 vinduer. En god tradition, og hvor var det flot med den nye bygning lige ud til vejen.
 • Vi havde markedsdag, der sluttede med et middelaldermarked. Børnene havde lavet forskellige små boder, og Legeskoleforældrene havde lavet mad til os alle. God dag.
 • Der blev holdt en meget flot forårskoncert, hvor alle klasserne var på scenen for at fremføre Noget, vi alle kunne nyde.
 • Spiren holder idrætsdag for alle kommunens skolefritidsordninger. 460 børn samlet uden problemer. Flot gået kære Spire.
 • Legeskolen holder generalforsamling.

Juni

 • Legeskolen holder idrætsdag her for alle kommunens børnehaver. 200 børn samlet.
 • De små lejrture løber af stabelen.
  • Legeskole og Bh. klasse overnatter her.
  • 1. klasse er på overnatning på Sdr. Nærå friskole.
  • 2. klasse har overtalt Lissy til at lægge hus til deres lejrtur.
  • 3. klasse havde lånt et forældresommerhus ved Bøsøre. Bent havde sin båd med.
  • 4. klasse var på cykelnaturlejrtur på Thurø.
  • 5. klasse var på cykelcampingtur ved Lundeborg. De fiskede fra fiskekutter.
  • 6. klasse til og med 8. klasse var på kanotur på Gudenåen.

Vejret drillede lidt i starten, men blev bedre. Alle havde en mægtig tur og kom, som det hører sig til, godt trætte hjem.

 • Som sædvandlig sluttede vi med bålaften og med at sige farvel til de børn, der skal videre på efterskole eller andet.

August

 • Vi havde en rigtig god første skoledag, hvor 17 nye børn, og hele 7 nye familier var til skolestart for første gang.
 • Klasseforældremøderne starter.
 • 8. klasse er med Torben og mig i Norge i en uge. Vi vandre, bader, udforsker grotter, bestiger fjelde, klatre på stejle klipper og går på bræ. Herlig tur, med nogle meget søde børn.

September

 • Legeskolen har arrangement, der forløber fint.
 • Hele skolen tager til Odense for at se Madsen spille “Stadsmusukanterne”. Madsen er god, og det er de andre også, og vi har en rigtig dejlig tur. Vi frådser lidt og bestiller tre busser derud og hjem.
 • Dagplejerne kommer for første gang og låner vores musiklokale til deres legestue.
 • Vi holder idrætsdag for 5 andre friskoler, hvor vi har besøg af ca. 140 børn. Vi er så ubeskedne at blive nr. 1., og selvom jeg ikke går op i det med point, så er det nu flot. Godt arrangeret af idrætslærerne.
 • 3. klasse er til høstgudstjeneste i Rolfsted Kirke.
 • Vi får praktikanter fra Odense Seminarium i 3 uger.
 • Åbent-hus arrangementerne starter.
 • Vi holdt ekstraordinær generalforsamling for at få tilladelse til at købe et stykke jord. Og den tilladelse fik vi af generalforsamlingen, så nu må vi se, om det bliver til noget.

Oktober

 • Før efterårsferien holder vi det sædvanlige motionsløb. Vore børn løber igen langt.
 • 5. klasse er på Gymnastikhøjskolen i Ollerup for sammen med 400 andre at deltage i en idrætsdag, der er tilrettelagt af eleverne i Ollerup.
 • Holdet der skal lave revy samles for første gang.
 • Den første tirsdagsaften løber af stabelen, med ca. 75 deltagere.

November

 • Vi har normal åbent-hus første lørdag i november. Der er fyldt, som der skal, i alle klasserne.
  • Alle, selvom lærerne har en travl dag, får snakket lidt på kryds og tværs.
 • Vi holder skolefest, hvor 6. klasse laver et flot skuespil om H.C. Andersen, og hvor vi senere tager en svingom og hygger os et par timer ved bordene.

December

 • Den første december pynter vi skolen op til jul. En god dag, hvor vi får arbejdet på anden vis end til dagligt, hvor fagene styrer.
 • Julemødet er meget flot. 3.- og 4. klasse laver krybbespillet, og Bent holder sin første Lucia her på skolen. Det går bare rigtig flot. Tak for det.
 • Sidste skoledag er vi i kirke som sædvanlig og hygger derefter hjemme i klasserne.
 • Juletræet den 28. dec. løb også i år af stabelen med stor succes. Masser af glade børn og masser af glade voksne. Julemanden kom selvfølgelig på besøg sammen med sine nisser.

Afrunding

Dette var så en kort gennemgang af de fleste af vore arrangementer. Ud over disser er der jo mange mindre møder, såsom; bestyrelsesmøder, aftenlærermøder, klassemøder og mange andre. Jeg mener, vi er en skole der stadig holder fanen højt, når det gælder om, at skolen ikke kun skal være en serviceinstitution for børnene. Vi stiller høje krav til både forældre og ansatte om, at de skal betragte det som andet og mere end en skole.

En bedstemor sagde til mig til juletræ “Faktisk er det lidt flot, at alle lærerne er til juletræ”? Og så fik vi en lille snak om, at sådan har det altid været, men også at det er vigtigt at holde ved, at lærerne gerne vil komme her i deres fritid, at lærerne godt gider at involverer sig i det liv, som familierne rundt omkring. Sådan skal det bare være, og det er blandt mange andre forhold grunden til, at jeg er meget stolt af de lærere her på skolen. De arbejder hårdt og loyalt på at lave den bedst mulige skole for vore børn, blandt andet kommer de til juletræ, blandt andet er de der til julemøde, blandt andet…

Apropos lærere, så skal vi til at ansætte en ny lærer her til marts. Det bliver spændende, hvor mange ansøgere vi egentlig får. Hvis I har fulgt lidt med i dagspressen, så er det faktisk lidt svært at få kvalificerede lærere nu om dage. Traditionen tro håber jeg, at vi får en del ansøgere, så vi får noget at vælge mellem. Normalt har vi haft 15-20 ansøgere, så det håber jeg bestemt på igen.

Vi skal jo have en kommende 9. klasse, og det udløser en ny lærer. Den nye lærer skal ud over at være et fantastisk menneske, (og være klar til at gå til juletræ) også kunne undervise i dansk i de små klasser, musik, tysk eller EDB. Vi får nok ikke en, der kan det hele, men vi får helt sikkert en, der er et fantastisk menneske, for det er så absolut det væsentligste. Mere om det senere.

Leave a Reply