Årets gang – 2001

Årets gang – 2001

Årets gang – 2001

Af Palle Pors, skoleleder.

Januar

 • Besøg af musiker Gary Schneider for alle børnene i gymnastiksalen. Han var god.
 • Indskrivning af kommende børnehaveklasse børn. Det er altid hyggeligt.
 • Vi havde hockey-stævne her på skolen og var så ubeskedne at vinde. Ikke fordi det betyder noget, men…
 • Vi sluttede med et stort forældremøde, hvor vi endnu engang fik en god snak om klassekvotienterne.

Februar

 • Der blev holdt generalprøve og Vinterfest. Der var ikke mange til vinterfesten, og jeg besluttede, at det var mange ansatte, der var inddraget i et arrangement, der ikke kom så mange til. I år er det udelukkende frivillige kræfter…og det går fremragende.
 • 8. klasse er i praktik forskellige steder, og alle har en god uge.
 • Vi holder fastelavnsfest med 5 tønder og masser af meget finde udklædninger.
 • Forældresamtaler i de enkelte klasser starter.

Marts

 • Bestyrelsen holder en åbent-hus dag på skolen, hvor eventuelt interesserede kan komme og se skolen og få en snak med bestyrelsen eller mig.
 • Der bliver holdt elevrådsfest med 120 deltagere, hvor Sdr. Nærå-, og Nr. Lyndelse Friskole er på besøg.
 • Johannes Møllehave kom forbi og forgyldte os med et af sine spændende foredrag. Han er dog gevaldig, og det var der ca. 170 andre, der også syntes.
 • Bestyrelsen holder åbent-hus for familier, der ikke kender os særlig godt. Der kommer ikke særlig mange, men hyggeligt var det.
 • Der bliver spillet stor musical, og i år er det et kæmpeprojekt. Grease er titlen på stykket og mange roser er blevet uddelt til alle aktørerne.
 • Der bliver afholdt almindelig åbent-hus en lørdag formiddag, hvor alle møder op.

April

 • Vore børn i 8. klasse er i praktik, og de små i Bh. klasse til 2. klasse har lille musical.
 • Vi er i år på stor lejrtur til Sletten og hvilken dejlig tur. Vi var tidligt af sted, men var meget heldige med vejret.
 • Der er generalforsamling med ca. 80 deltagere. En god generalforsamling med en velforberedt bestyrelse og en positiv opbakning til bl.a. byggeriet.
 • Vi holder havedag med ca. 50 børn og voksne. I, der har været med til sådan en havedag ved, hvor meget vi kan få lavet. Det gør vi også denne dag.

Maj

 • Vi har ældrekomsammen med hen ved 80 ældre fra området og fra plejehjemmet. Igen en dejlig dag hvor børn og voksne er sammen om at holde livet i fællesskab.
 • Vi har markedsdag, hvor hver klasse har en bod, og hvor Legeskolens forældre står for at bespise os alle.
 • Årets forårskoncert er endnu engang meget flot.

Juni

 • Vi har arrangement for kommende børnehaveklasse.
 • Vi har en rigtig god afslutningsaften, med bål og sang som vi plejer.

August

 • 7. klasse er på Bornholm, 5. klasse er i Sydslesvig og 8. klasse er i Norge. Alle 3 ture gik bare godt og alle fik gode oplevelser med hjem.
 • Klasseforældremøderne starter.
 • Vi har fået vore gange malet i ferien og lavet navneskilte til alle klasserne. Hvor er det dog blevet flot.

September

 • Byggeriet og forældrearbejdet går for alvor i gang.
 • Vi er til idrætsdag i Nr. Broby og vi var så ubeskedne at vinde igen.

Oktober

 • Op mod efterårsferien holder vi TEMA-uge, og det gik bare godt. Disse dage giver tid til fordybelse og eftertanke.
 • Vi har foredrag med Nini Theiladen…rigtigt godt.
 • Tirsdagsaftnerne starter.

November

 • Vi holder abent-hus med alm. skema. Vi er ca. 370 samlet en lørdag formiddag.
 • Der bliver afholdt skolefest med et meget flot skuespil af 6. klasse. Masser af forældre.
 • Forældrearbejdsdagene slutter. Vi har nået alt det, vi ville og lidt til. Set over en kam har det været nogle rigtig dejlige aftener, som har givet mig mere energi, end de har tappet. Her opleves arbejdsfællesskabet mellem forældre og skole på nært hold. Men hårdt har det selvfølgelig været.

December

 • Julehyggedag hvor vi pynter skolen meget flot. Vi får hvert år ros for vores udsmykning.
 • Luciaaften er igen en meget flot aften med et stort og flot krybbespil og et smukt og stort kor.
 • 4. juledag holder vi igen juletræ med godt nok ca. 80 færre deltagere end sidste år. Dette tilskriver jeg det dårlige vejr og ikke en generel uvilje mod at deltage i juletræet.

Leave a Reply