Årets gang 2003

Årets gang 2003

Årets gang 2003

Af Palle Pors, skoleleder.

Januar

 • Lærerne og Spiren var på pædagogisk weekend på Køng Idrætshøjskole.
 • Vi holder indskrivning for alle de kommende BH. klasse børn. En herlig eftermiddag, som både Henny og jeg nyder meget.
 • Vi holder stort forældremøde på den måde, at vi har inviteret Niels Jægerrum til at holde foredrag. Meget flot foredrag… vi grinte meget.

Februar

 • Vi holder Vinterfest med fulde huse. Den bedste fest i mands minde, hvis man skal dømme efter hvor meget der blev grinet og danset. En meget flot revy, som Lisbeth Skytte og Andre Lundemann stod for. Tak for det.
 • Der bliver holdt terminsprøve efter alle kunstens regler.

Marts

 • Der bliver holdt en rigtig god fastelavnsfest. Dog må vi have forstærket de stores tønde endnu mere. Den holder ikke for længe. Hvor er alle dog klædt flot ud!
 • Vi har stor musical og i guder hvor var den dog flot. Holger stod i spidsen for at kæmpe rundt med musicalen “Shamran” og de 3 ældste klasser. Flot gået unger og Holger. Jeg er fuld af beundring over hvad I kan.
 • Elevrådsfesten sidst på måneden var en succes med over 100 tilmeldte personer.

April

 • Lille musical løber af stablen og i år har lærerne valgt at spille “Nattergalen”. Børnene fra BH. klassen til og med 2. klasse gjorde virkelig en meget flot figur, og stykket gjorde stor lykke hos alle os der så på. Forældrene lavede mad til 260 personer.
 • Efter påske havde vi nogle gode temadage, med mange spændende emner.
 • Forårets havedag handlede primært om havearbejde, men lidt andet blev der da også tid til. Herlige dage…herligt at arbejde sammen om et fælles projekt.
 • Ved generalforsamlingen blev følgende valgt: Finn Poulsen (formand), Flemming Smidt (næstformand), Birgitte Lange (sekretær), Tine Højager (kasserer) og Bill Woods.

Maj

 • Skriftlige og mundtlige prøver løber af stabelen.
 • Vi har ældrekomsammen med lidt færre deltager end sædvanligt. Men børnene giver de ældre en god eftermiddag.
 • Legeskolens forældre laver mad til alle mand til Majmarked. For første gang forsøger vi at holde denne aften sammen med forårskoncerten.

Juni

 • Den kommende BH. klasse mødes med Henny og jeg, og de er bare allerede klar til at komme i skole. Herligt
 • Vi er på lejrtur klassevis og alle har godt vejr og alle de oplevelser der hører en god lejrtur til. Næste år skal vi på fælles lejrtur.
 • For første gang holder vi en speciel afslutningsaften for vores 9. klasse elever og deres forældre. Alt i alt en meget, meget hyggelig aften og hvor er det dog nogle forfærdelige dejlige unge mennesker vi har haft med at gøre.
 • Bålaftenen kører som vi plejer, vi takker pænt farval til Lissy og Grethe Sole, 9. klasse og ønsker hinanden god sommerferie.

August

 • I år tog 9. klasse til Island med Karin og Lone, og det var bare en blændende tur. Hver barn i 9. klasse fortalte glødende om oplevelsen til en klasse ved hjemkomsten. 7. klasse var på Bornholm og 5. klasse var i Sydslesvig. Begge ture gik som forventet og børnene var både trætte, men fyldte da de vendte hjem.
 • Vi lagde græs til det lille Cirkus Baldoni og det var bare en flot forestilling de lavede.

September

 • Vi lagde ud med en trafikdag, hvor alle på hele skolen var aktive omkring emnet TRAFIK. Henny står for denne dag…dog ledsaget af to hærdebrede betjente.
 • Vi deltager sammen med 4 andre friskoler i atletikstævne på Refsvindinge Friskole. Jeg ser jo aldrig på resultater, men som jeg oplevede stævnet så havde alle en rigtig god dag, og vi blev ikke nr. sidst. F.eks. vandt vi de stores tovtrækning..overlegent!!
 • Erik samler en masse forældre til at udbygge vores legeplads. De mødes nogle gange og får bygget noget rigtig flot. Godt gået Erik og alle i mænd der hjalp til.

Oktober

 • Vi holder emneuge om middelalderen og det blev bare godt. Alle var delt op i forskellige grupper og det hele sluttede med en kæmpefest for kongen. Vi fik helstegt pattegris, havde besøg af en ægte falkoner og overnattede i vores shelter. Godt at blive lidt beskidte og godt at arbejde helt på tværs af klasserne.
 • 9. klasse er i praktik og kommer hjem med mange gode erfaringer fra det virkelige liv.
 • Henny, Lone og jeg holder møde med den kommende BH. klasses forældre. Et godt møde, hvor vi taler om skoleparathed, forventninger o.s.v.
 • Sammen med Rolfsted Husmoderforening, Lokalhistorisk Forening og Grænseforeningen holder vi Sønderjysk kaffebord. Bagefter synger Johan Herold en times tid med os. Husmoderforeningen bagte 14 forskellige kager og ih hvor de smagte. Vi var 80 mennesker samlet til en meget hyggelig aften.

November

 • November starter med en åbent-hus dag hvor i alt 300 mennesker var i skole samtidigt. God dag.
 • Dennis Bechsgaard holder vinsmagning med 40 interesserede forældre. Dennis fortæller og vurdere… Vi andre forsøger. Spændende aften.
 • Skolefesten med 6. klasses skuespil blev en succes. “Rædslernes hus” gled hen over scenegulvet og børnene spillede godt. Krista og Erik var lærerkræfterne bag det hele. Som noget nyt var der blevet lavet en dansesaloon for forældrene. Det var en god ide, som du får lov at gentage Gorm Friis.

December

 • På den første dag i december pynter vi skolen op. Således også i år.
 • Vi har Lucia-aften med et flot krybbespil, som Holger og Ida står for og et mægtigt Lucia kor med 29 piger. Koret stod Karin V. og Sanne for.
 • Dagen før jul var vi i kirke og traditionen tro var der masser af forældre med denne dag. En meget flot kirkegang…tak for det Birte.
 • Desuden var Ronald meget glad her i det sidste afsnit af Ronalds Jul, der bliver læst for børnene hver morgen i december måned.
 • Bestyrelsen bruger deres juledage på at forberede et juletræ den. 28 dec. og igen i år havde de samlet mange forældre og børn til denne hyggelige dag. I år kunne man ikke finde et rødgran træ i hele Ravnholt skovdistrikt, så vi måtte have en Nordmanns gran, der ikke var for stor. Men den var bestemt flot. 112 børn og 130 voksne deltog.

Leave a Reply