Årets gang 2004

Årets gang 2004

Årets gang 2004

Af Palle Pors, skoleleder.

Januar

 • Lærerne var på pædagogisk weekend på Stevninghus blandt andet for at forberede den store lejrtur lige før sommerferien.
 • Spiren holder Refleksløb i Lodskovskoven endnu engang. Næsten 80 mennesker deltog.
 • Henny og jeg holder indskrivning, og vi får 18 navne “i boksen”.
 • Vi har stort forældremøde, med meget stor tilslutning. Mange spændende pædagogiske emner bliver vendt.
 • Januar måned slutter med at vi afholder Hockeystævnet for Sdr. Nærå- og Kertemindeegnens Friskoler. De unge mennesker har et rigtig godt døgn sammen og som vært skal man jo ikke vinde, så vi bliver en flot nr. to.

Februar

 • Torsdag den 5. februar holder vi foredrag på skolen, sammen med Dansk Friskoleforenings fynske afdeling. Vi starter med at afholde workshops for lærerne på Fyn, dernæst spiser de deres medbragte mad, og aftenen slutter med et foredrag af Benny Andersen. Uden sidestykke det bedste foredrag her på skolen. Mere end 300 mennesker var der til foredraget og alle var begejstret. Andersen er bare god.
 • Vi holder den årlige revy, hvor tilmeldingen ikke er helt så høj, som vi plejer, men mon ikke det bliver bedre til næste år. Selve revyen er bare god under Lisbeth Skyttes ledelse.
 • 9. klasse afholder terminsprøver.
 • Alle er til fastelavn, og hvor har I dog gjort meget ud af udklædningerne. Festlig dag.

Marts

 • Husmoderforeningen holder generalforsamling her.
 • Lille musical løber af stabelen, og i år var det Askepot, der var på programmet. Lærerne planlægger denne uge meget minutiøst, så børnene får maximalt ud af denne uge, og de elsker den. Tænk engang at være prins, eller prinsesse en hel uge!!! Herligt. Produktet bliver meget flot og seværdigt, så flot at det helt sikkert ikke kan blive flottere! Og sådan tænker jeg hvert år.
 • 9. klasse afvikler deres afsluttende projektuge. Og hvor nyder jeg at sidde og beundre børnenes fremlægninger.

April

 • Annemette holder weekendkursus for 12 deltagere i bogbinding.
 • Vi har temauge, hvor mange af klasserne var på forskellige udflugter/ekskursioner. Nogle gode dage, som både børn og lærere holder af.
 • Vi har generalforsamling med rigtig god tilslutning. Måske fordi der var to spændende forslag på programmet.
 • Sidste dag i April er der havedag, hvor haven bliver gået efter i alle hjørner.

Maj

 • Skriftlige prøver overstås med bravour.
 • Vi holder ældrekomsammen, dog med vigende deltagerantal.
 • 8. klasse afholder projektuge.

Juni

 • Henny har inviteret de nye børnehaveklassebørn og deres forældre til et lille arrangement.
 • Vi tager alle til Stevninghus for at holde stor lejr. En fabelagtig god tur som vi alle tænker tilbage på med stor glæde.
 • Vi holder afslutningsaften med vores 9. klasse og deres forældre. Igen en god aften, hvor forældre, børn og lærere holder tale, laver sjov og hygger sig sammen en sidste gang.
 • Afslutningsaftenen, der er skolens officielle afsked med børnene og her havde skolen fået Jesper til at lave en gave til alle elever der afsluttede i 9. klasse. Han havde lavet en meget flot “Tors hammer”, som blev overrakt sammen med udtalelser og eksamensbeviser. En rigtig god aften.

August

 • Vi får en rigtig god start på skoleåret, gode fælles arrangementer og masser af positive fælles oplevelser.
 • I uge 33 er 5.-7.- og 9. klasse på deres årlige lejrtur. 5. klasse er i Sydslesvig, 7. klasse er på Bornholm og 9. klasse er i Norge. Det var hver for sig fremragende ture og børn og lærere var fuldt med gode oplevelser, da de kom hjem.
 • Vi holder igen i år tre forældremøder, hvor der efterfølgende bliver holdt klasseforældremøder. Det ser ud til at være den bedste form lige nu.
 • Cirkus Baldoni er på besøg igen, og snart er det vel vores “hus-cirkus” her på skolen.

September

 • Vi blev inviteret til musikfestival i Sdr. Nærå, og hvor var det en god dag. Vore børn optrådte for to andre friskolers forældre, og børnene og vi voksne hyggede os alle med kage og kaffe.
 • Vi holder idrætsdag sammen med 4 andre friskoler og Torben, Lone og Erik lavede en meget flot idrætsdag.

Oktober

 • Vi starter med en havedag, hvor vi starter med den indvendige beklædning af vores nye sløjdlokale, samt omrokering mellem de andre lokaler. Det skal nok blive godt.. engang.
 • Før efterårsferien holder vi emneuge, hvor emnet er TRÆ. Det bliver en rigtig god uge, hvor alle er meget optaget af de værksteder, de har valgt. Og flotte ting kommer der også ud af det.
 • Motionslokalet kører som det plejer og i gennemsnit løber hver enkelt barn fra Legeskolen og op til de ældste 9,11 kilometer. Og det er bare langt.
 • Tirsdagsaften går i gang med godt 80 deltagere. Hyggeligt som sædvanlig.
 • Henny og jeg holder møde for kommende Bh. klasse forældre, og igen bliver det et rigtig godt møde.

November

 • Den 2. november fyldte vi jo 145 år, og det var en hyggelig dag. Om formiddagen holdt vi passiar sammen med alle børnene, med kage, sodavand og fortælling. Om eftermiddagen var skolekredsen så inviteret til kage og afsløring af Auerbachs malerier af Grundtvig og Kold. Vi var 13 fra skolekredsen og det var også meget hyggeligt. Alt i alt en rigtig god fødselsdag.
 • Vi havde en meget udbytterig åbent-hus dag med huset fuld af forældre. Det gælder om at holde fast i denne dag, da forældrene her har en rigtig god chance til at fornemme undervisningen.
 • Bodil Bdde kom og fortalte historier fra den Nordiske Mytologi og det var flot. Hun samlede 65 deltagere til en meget spændende aften.
 • Debatmødet, som en gruppe forældre, ansatte og bestyrelse havde planlagt blev en stor succes. Mange spændende debatter. Der er aftalt endnu et debatmøde til foråret, det glæder jeg mig allerede til.
 • Måneden sluttede med en gevaldig skolefest. 6. klasse opførte “Vulkanøens Hemmelighed”, og der blev rigtigt hygget på gangene efterfølgende.

December

 • Gangene og klasserne blev pyntet op den 1. december og det blev lige så flot, som alle andre år.
 • Tirsdagaften holder afslutning, hvor der dog er et par hold der forsætter.
 • Sidste skoledag før jul er lige så hyggelig, som den plejer. Herligt når kirken er fyldt ud med glade barnestemmer.
 • Traditionen tro holder vi den 28. december juletræ og på trods af trenden i tiden, blev det endnu engang en succes. Som bestyrelsen siger; “så lang tid vi kan samle mere end 250 børn og voksne til juletræ mellem jul og nytår, så bliver der ikke ændret på det”.

Leave a Reply