Årets gang 2007

Årets gang 2007

Årets gang 2007

Af John Mouridsen, skoleleder.

Januar

 • Vi havde Hockeystævne her hos os på Ferritslev Friskole, og denne gang var det igen os der løb af med sejren.
 • 9. klasse afholder terminsprøver.
 • 23. januar var der foredrag og lysbilleder fra Grønland.
 • Henny og John havde indskrivning, der var 16 børn klar til børnehaveklassen.
 • Til det store forældremøde var der ca. 100. Der var en god debat om skoleprofilering og skolens økonomi.
 • Hele skolen var i teatret i Odense og ser Peter Pan.

Februar

 • 7.-9. klasse opførte musicalen “Iduns Æbler”, hvor der i alt var 700 mennesker inde at se forestillingen.
 • Der afholdes fastelavn for alle, med masser af flotte dragter.

Marts

 • 3. marts var der vinterfest med revy, hvor der i alt var 120 med.
 • 9. marts lagde Ferritslev Friskole hus til Dansk Friskoleforenings, Fynske Afdelings årlige vintermøde.
 • Der var gymnastikopvisning d. 24/3.
 • Temaugen med mange forskellige aktiviteter rundt i klasserne.

April

 • Vi havde generalforsamling med god tilslutning.
 • Lille musical løb af stablen med stor succes.
 • Vi havde havedag.

Maj

 • De skriftlige prøver blev afholdt.
 • En flot forårskoncert gennemførtes med ca. 260 tilskuere.
 • Mundtlige prøver for 9. klasse gik i gang.

Juni

 • Henny og børnehaveklassen med forældre afholdt fælles arrangement.
 • De sidste prøver blev afholdt.
 • Hele skolen tog på fælleslejr til Stevninghus.
 • Vi holdt afslutningsaften med 9. klasse og deres forældre – altid hyggeligt.
 • Afslutningsaften for alle børn på skolen.

August

 • Skoleåret startede med et hyggeligt fællesarrangement med fællesspisning, sjove lege, godt vejr og godt humør.
 • 7. klasse var på Bornholm og har en fantastisk tur med masser af gode oplevelser.
 • Vi begyndte på vores forældremøder.

September

 • 4. september havde vi traditionen tro trafikdag.
 • Vi afholdt resten af forældremøderne.
 • 9. klasse tog på lejrskole på Island og har en fantastisk tur.
 • En god havedag/arbejdsdag hvor vi nåede rigtigt meget, både ude og inde.
 • 6.- og 7. klasserne var til atletikstævne på Højby Friskole.
 • Vi afviklede vores “Åbenthus”-dage i de sidste uger.

Oktober

 • 9. klasse var i praktik.
 • Skolernes motionsløb var fredag inden efterårsferie, og var som sædvanlig et godt arrangement med fællesskab, trætte og glade børn.
 • Tirsdagsaftener begyndte, og Henny og Holger havde sammensat et flot program.

November

 • En god “Åbenthus”-dag med skoledag og masser af besøgende forældre, som i en vis grad kunne fornemme en alm. skoledag. Dagen afsluttedes med en fantastisk forestilling. “Den forsvundne Inspektør” med 6. klasse.

December

 • der blev pyntet op overalt den 4. december, og det var utroligt flot overalt.
 • 9. klasse afviklede deres afsluttende projektuge og fremlagde.
 • En fantastisk flot Lucia-aften, hvor først 3. og 4. klasse opførte et flot krybbespil med musikalske indslag. 37 Luciapiger i hvide kjoler bar lysene ind og sang for os.
 • Tirsdagsaftner holdt juleafslutning.
 • Sidste skoledag inden jul fyldte vi kirken og sluttede af på skolen.
 • Den 28. december holdt vi juletræsfest med næsten 100 børn og ligeså mange voksne.

Leave a Reply