Ferritslev Friskoles årsskrift 2008 – Forventninger

Ferritslev Friskoles årsskrift 2008 – Forventninger

Ferritslev Friskoles årsskrift 2008 – Forventninger

Af John Mouridsen.

Når jeg viser nye forældre rundt på skolen for at fortælle om vores skole, er et af de områder jeg lægger meget vægt på, de gensidige forventninger, vi kan have til hinanden.

Forældrene kan forvente, at vi som skole og som voksne vil gøre alt for:

  • At deres barn vil få en tryg og god skolegang på Ferritslev Friskole.
  • At børnene vil møde nogle voksne, som vil være nærværende og som vil møde børnene, forskellige som de er.
  • At vi vil gøre alt for at deres børn får en god faglig ballast, så de bliver godt rustet til de videregående uddannelser efter grundskolen.
  • Desuden at de kan forvente en tæt dialog vedr. det enkelte barn, klassen og skolen som helhed.

Jeg fortæller også hvilke forventninger, vi har til dem her på Ferritslev Friskole.

  • At forældrene har et ansvar for at børnene møder velforberedte og får noget god og nærende mad med.
  • At have børn på Ferritslev Friskole er ikke bare at aflevere sine børn her på skolen og så hente dem 10 år senere. Vi forventer et tæt samarbejde gennem hele skoleforløbet, både omkring det enkelte barn, klassen og hele skolen.
  • At drive skole er et fælles projekt. Derfor forventer vi også at se forældrene til de forskellige arrangementer vi har på skolen, samt til arbejdsdage af og til.

I dette årsskrift vil der ud over tegningerne som er tegnet af elever i 2. klasse, også være nogle små digte som er skrevet af elever i 9. klasse. Digtene skulle opfylde nogle forskellige krav, men har alle “Forventninger” som udgangspunkt.

Forventninger er jo fremadrettede og i forhold til det kommende skoleår 09/10, har jeg store forventninger. Ferritslev Friskole har 150 års jubilæum, hvilket vi ønsker at fejrer med nogle jubilæumsarrangementer spredt ud over hele skoleåret. Desuden har vi nedsat et byggeudvalg, som skal komme med konkrete forslag til forskellige forslag til byggeri og ændringer på skolen, da det nu tegner til at klasserne er ved at være fyldt op. Dette har skabt et behov for mere plads i forskellige sammenhænge.

God læselyst.

Leave a Reply