Årsskrifter

Snart 160 år med “eleven i centrum af fællesskabet og fagligheden”

I disse år er der blevet udgivet forskellige årsskrifter, der viser skolens historie fra en lille skole frem til en skole med 9. klasse, børnehave og SFO. Hvor børnene kan få skabt trygge og rolige rammer fra 3 års alderen og frem til de går ud af skolen. 

Skolen har siden grundlæggelse haft eleven i centrum, hvor der ikke skulle terpes, men blot læres, og hvor historier og fortællinger til alle tider, har præget undervisningen og eleven. 

Vi har altid haft følgende værdisæt, som kan ses herunder. Det blev dog først nedfældet i 2016, men var vores grundlæggerens Hans Thygesens tanker

Forpligtende fællesskab – fordi vi alle har et ansvar for den enkelte og fællesskabet.

Bred faglighed – fordi vi vægter boglige, kreative og musiske fagligheder lige højt.

Respekt – fordi vi værdsætter en god omgangstone og dannelse samt værner om hinanden, vores skole og omgivelser.

Nærværende – fordi vi ser hinanden og ved den enkelte er en vigtig brik i helheden.

Traditionen som værdifuld bagage

Skolens historiske udvikling igennem årene båret præg af vores værdier og det Grudtvigianske. Men som alle ældre institutioner er vores traditioner en del af vores bagage og vores grundlag, som også kan ses i værdisættet.

Årsskriftet – aktualitet og historieskrivning

Er en god tradition, som har været lagt lidt i graven i de seneste år på Ferritslev Friskole, men med de nye friske vinde, der blæser i korridorerne og som hvirvler det gamle og traditions berigende op, samtidigt med at der skabes visioner, udvikling og fremdrift på skolen, med afsæt i historien.  

Derfor er vi begyndt, at indskrive skolens historie, således at denne kan blive opfrisket og hullerne der måtte være i den nuværende viden om Ferritslev Friskoles historie lukket.