Billedkunst

Billedkunst

Billedkunst

Af Ida Sæderup, lærer.

Som noget nyt er der i skoleåret 96/97 kommet faget “billedkunst” på skemaet. 3. og 4. kl. har “billedkunst” de to første timer hver torsdag. Faget er nu ikke helt nyt, for faget har været repræsenteret i mini-p som “billedværksted” og “formning”.

Vi startede i august med “at tegne hvad vi så”. Først ude på skolens område, f.eks.: fodboldmål tæt på, skolen set oppe fra, det lille klatretrån og skolens bygninger.

De fleste mennesker tegner det, de tror, de ser. Tegning er en erkendelse af virkeligheden, verden forandrer sig, når man ser den fra en ny vinkel, – og når man ser den med en blyant. Konkret ser skolens tag helt anderledes ud oppe fra end nede fra. Det fik vi en god snak om.

Brugsen, Fritidshuset og fodboldbanen blev også foréviget. Det var iagttagelsestegning, men der sneg sig alligevel et par fantasi-fodboldspillere ind på fodboldbanen, for som tegneren sagde: “banen er kedelig uden”.

Vi tegnede landskaber med kul. Markernes flader og indhegnede enge er en god udfordring for en tegner. Bodil og Poul Sylvest har en gammel gravhøj, der ligger midt i det fynske, bakkede landskab, den lånte vi et par gange.

Marius Pedersens gamle vindmølle, som nu tilhører hans datter Astrid, fik vi lov til at høre om og røre ved – før den blev tegnet. Børnene tegnede med farver, de gik tæt på det grønne og blå, men det var også møllens stenhus (der har et farvespil i sort og hvidt), der gav en stor oplevelse. (Det var også en stor oplevelse at se de færdige resultater.) vi holdt udstilling med billederne, og Astrid fik Antons mølle-billede som tak og som minde.

Ligeledes har vi tegnet køer og maskiner, de sidste er nok nemmest at få til at stå stille.

Som overgang til at arbejde med rumlige former, var vi ude at se udstillingen: “Skønheden og udstyret” på Fyns Kunstmuseum. Hanne Lind, billedkunstlærer på musset, fortalte os levende om de gamle og nye skulpturer. Nogle af børnene skulle “være” figurerne, og senere tegnede de “den smukkeste” og “den grimmeste”. Det var en stor fornøjelse, som lærer at opleve børnene så ivrige, og arbejdsglæden lyste ud af dem.

De følgende timer hjemme arbejde vi videre med mennesket som figur, f.eks. sportsbilleder og hurtigtegniner af hinanden. Den sidste tid før jul har været i maleriets tegn: der er blandet farver, fortalt på papiret om et æbles nuancer, en appelsins orange, og der er malet billeder af frugter, grønsager, udstoppede dyr og legetøj.

Nu efter jul skal vi igang med det skulpturelle – senere igen trykteknikker. Når solen atter får magt, skal vi ud til møllen igen og male.

Hvert af vore forløb i Billedkunst har været afsluttet med en udstilling og snak om, hvad lærte vi, hvad oplevede vi – hvordan er det kommet frem i billederne?

For mig er Billedkunst et vigtigt fag fordi: vi bliver bombarderet af billeder: expertbilleder, computerbilleder, reklamer, fantastiske billeder – de fylder vores verden og øjne, så selv mit barn siger: “Jeg kan ikke tegne!” Men det kan vi, i hvert fald skal vi have muligheden for at kunne – så også vi får glæden ved at skabe billeder… (eller også er det omvendt).

Leave a Reply