Ferritslev Friskoles årsskrift 2007 – Dannelse

Ferritslev Friskoles årsskrift 2007 – Dannelse

Ferritslev Friskoles årsskrift 2007 – Dannelse

Af John Mouridsen.

I dette årsskrift har jeg valgt at bringe to indlæg fra vores lejrskole i 7. og 9. klasse. Indlæg, hvor de unge selv fortæller om deres oplevelser på de to ture.

Når vi med vores elever tager på lejrskole eller andre ture, hører vi altid at vores børn og unge er rare at være sammen med – at det er børn og unge vi kan være stolte af – at man godt kan se, at de kommer fra en skole, hvor vi prioritere opførsel og sprog, både i forhold til os voksne, men også børn og unge indbyrdes.

Ture og lejrskoler er aktiviteter vi vægter højt på Ferritslev Friskole. På ture og lejrskoler møder vi voksne børn og unge på en anden måde end i den daglige undervisning.

Det er bl.a. i mødet mellem børn og voksne, at der foregår en dannelsesproces. En dannelsesproces, som med tiden har flyttet sig mere og mere fra en forældreopgave til en samfundsopgave.

I takt med øget arbejdsdeling og stadig mere opdeling af samfundet kræver samvær med andre mennesker stadig mere selvkontrol og fornemmelse for vekslende sociale spilleregler. Det forventes af moderne mennesker, at vi kan skelne mellem optræden i forskellige sammenhænge, skelne mellem privat og offentlig opførsel, og at vi ved, hvad der anses for normalt i forskellige situationer. Anerkendelse og respekt er baseret på, at man har lært de sociale regler for optræden, altså at man med andre ord kan optræde dannet.

Skolen spiller en vigtig rolle i denne dannelsesproces, og vi vil på Ferritslev Friskole, som Grundtvig/Koldsk friskole, gerne vil tage del i denne dannelsesproces.

Grundtvigs betoning af, at skolens opgave ikke alene er formidling af faglige færdigheder, men at oplysning om det liv vi lever er meget vigtig. Løsningen af gåden om menneskelivet er den enkeltes ansvar.

Vi skal respektere elevens ret til at have sin egen mening, men læreren er gennem erfaring en ligeværdig samtalepartner i den fælles søgen efter livets mening. Ved at sætte den enkelte i spil i forhold til det forpligtende fællesskab, oplever børn og unge at skulle se en sag fra flere sider. I mødet med historien, som ikke behandles rationelt alene, men også historisk-poetisk, oplever at de er en del af en udvikling præget af generationer, og at vores verden ikke er skabt med dem. Børn har ret til at være børn, Grundtvig ville være med til at værne om børnenes ret til at være børn, han ønskede at tillægge barndommen og dermed skolelivet egen værdi. Vi må ikke i nervøsitet over børnenes fremtid, gøre dem til små voksne, de skal ikke hele tiden konfronteres med problemer, som selv voksne kan have svært ved at overskue. Dermed mente han ikke, at vi skal isolere børnene fra virkeligheden, men vi skal hjælpe dem til at se livets muligheder.

God læselyst!

Leave a Reply