Demokratiet lever

Demokratiet lever

Demokratiet lever

Demokratiet lever af Ernst Jørgensen, Skolens formand.

Danmark har et af de ældste og bedste demokratier i verden, og i den seneste tid har den stået sin prøve, og skal også komme til at stå den kommende tid.

Et Eu-valg, et folketingsvalg og et kommunevalg, vidner om, det er folket og befolkningen der har den endelige afgørelse af mange og vigtige spørgsmål.

Danmark er et af de lande i EU, hvor større ændringer, skal ud til folkeafstemning, hvilket vidner om en stor demokratisk indstilling. Folkeafstemingerne skal afholdes ifølge grundloven, og stemmeprocenten er forholdsvis lav.

Ved folketingsvalg kommer vi tættere på, og emnerne er også tættere på befolkningen, og interessen er større end ved EU-valg. Dette afspejler sig også i stemmeprocenten, som er pæn større end ved EU-valgene.

Ved kommunevalgene er vi endnu tættere på befolkningen, og emnerne og kandidaterne er nogle vi ofte møder på gader, i Brugsen, eller ved andre arrangementer. Dette afspejler sig derfor også i interessen ved afstemningerne, da vi ligger højere igen end ved både EU- og folketingsvalg.

Ved alle disse valg, har der ikke været en soleklar vinder af valgene, men meningsudvekslingerne har været tilstede, og den enkelte vælger har taget sig standpunkt og afventet resultatet.

Efter disse valg, er der komme nye til, og skal leve med hinandens forskelligheder, og vi lærer hurtigt, at arbejde efter disse nye normer. Uden dog, at accepterer dem, men forsat på god demokratisk vis at argumentere for sine synspunkter på de rigtige steder.

Hvorfor nu denne indledning til formanden indlæg i årsskriftet. Fordi de 3 ovennævnte valg, alle er nogle mere eller mindre fjerne valg for den enkelte borger, men alligevel noget der optager den enkelte.

Længere nede i den demokratiske proces i Danmark ligger alle foreningerne, og her hører Ferritslev Friskole til. 

 I de forskellige foreninger er der meget stor forskel på deltagelse i den demokratiske proces. Fra mange sider hører man, at der kommer ingen til møder i klubber og foreninger, og der kommer ingen til generalforsamlingerne.

Heldigvis har der i mange år været tradition for en stor deltagelse i møder, deltagelse i diverse arrangementer og arbejdet på Ferritslev Friskole, og det har været til stor gavn for mange. Ved møder på skolen og ved generalforsamlinger har deltagelsen mange gange været op mod de 100% og deltagelsen og diskussionen har altid været til stede hvilket har gjort, at Grundtvigs tanker omkring stor debat og samtale er blevet ført videre op i slutningen af 1900-tallet.

Kan vi forsætte dette ind i det 20. århundrede?

Ja.

Jeg er af den klare overbevisning, at det frie menneske, og det frie initiativ, kan man ikke holde nede, og derfor vil der altid være plads for det frie valg af skoler. Ferritslev Friskole har en årelang tradition for en medleven deltagelse fra forældre og den skal vi bibeholde.

Vi skal alle leve med hinandens forskelligheder, og acceptere hinanden som vi er. Dette gør, at vi bliver de frie og selvstændige mennesker og forsat kan komme med egne synspunkter og tage en diskussion og debat op.

Leave a Reply