Den historiske dimension

Den historiske dimension

Den historiske dimension

Af Palle Pors, skoleleder.

Vi lever i nutiden, drømmer om fremtiden men er et produkt af fortiden. Således forholder det sig også med vores skole. Den er at sammenligne med et agtværdigt gammelt sejlskib, der gennem sit lange liv, stolt har sejlet i alle slags vejr. Det har sejlet let og elegant gennem lune sommervinde og medstrøms de store oceaners strømme, men det har også kæmpet sig gennem storme, hvor himmel og hav stod i et, og horisonten har været svær at øjne.

I historisk sammenhæng åbnede skolens historie sig kort før jul på en overraskende måde, nærmest ved en tilfældighed.

Præst Johs. Stidsen fra Odense ringede mig op en sen søndag aften og fortalte, at han gennem et stykke frivilligt kategoriserings arbejde for rigsarkivet, var stødt på en lille nodebog, der havde tilhørt en Anders Jørgen Pedersen. Ved mange af sangene var der skrevet årstal og lokalnavne. Årstallene var mellem 1860 og frem til midten af 1870erne, og ved mange sange stod der Ferritslev Friskole.

Derfor ringede Stidsen så til mig og med lidt hjælp fra Asta og Holger, samt de kilder jeg har her på kontoret, fandt jeg ud af, at Anders Jørgen Pedersen var ansat som lærer her på skolen fra 1867-71.

Spændende.

Men ved mange af de sirligt håndskrevne sange var der også skrevet Vallekilde Højskole, hvor jeg går ud fra, at han må have gået som elev under Ernst Trier. Derefter er han så blevet ansat her hos os i Ferritslev.

Ernst Trier, der jo i højskolekredse er en af mændene på bjerget, var en meget skrivende mand. Hans private brevvekslinger ligger i rigsarkivet, og da jeg minutiøst gennemgik hele dette arkiv med over 500 breve, fandt jeg 51 breve mellem Anders Jørgen Pedersen her i Ferritslev og Ernst Trier i Vallekilde.

Endnu mere spændende.

Derforuden fandt jeg mere end 130 brevvekslinger mellem folk her på egnen, som vi ved har været tæt på skolen i opstarten og de første spæde år. Jeg søgte om tilladelse hos rigsarkivaren (der ikke hedder Bertramsen), og lige før jul fik jeg lov til at kopiere brevene mod betaling af 1 kr. stykket. Jeg skal bare selv derover og gøre det, så det gør jeg snarest.

Hvad så brevene vil fortælle, vil fremtiden vise, men jeg mener der er meget spændende – meget spændende.

Er der historiske materialer om skolen, som billeder – tekster – breve, der ligger rundt om i hjemmene, vil jeg gerne se det og have en kopi til vores skoles fælles historie.

Leave a Reply