Ferritslev Friskole fra den nye lærers perspektiv

Ferritslev Friskole fra den nye lærers perspektiv

Ferritslev Friskole fra den nye lærers perspektiv

Af Anja Sjøholm, lærer.

Jeg startede på skolen som årspraktikant i august 1996. Når man skal i gang med en ny epoke i sit liv, kender vi alle den underlige kildrende fornemmelse i maven, hvor man er spændt op at møde de mange nye mennesker. Det var absolut ingen undtagelse, da jeg mødte op på skolen dette nye skoleår 96/97.

Når jeg nu ser tilbage på min start på skolen, efter et halvt års ansættelse, er det opsigtsvækkende, hvor velkommen man følte sig. Jeg husker stadig, da jeg stod ved morgensamlingen den første dag og ikke vidste hvad der skulle ske, hvor der kom en elev hen og gav mig en sangbog. Den venlige og kærlige tone er en naturlig del af stedet.

En skole er en anderledes arbejdsplads. Man er nødt til at have et godt forhold til ikke bare kollegaer, men også elever og forældre. Den lille stab af lærere på skolen er med til at gøre det hele lidt lettere. Vi hjælper hinanden, og alle lærere kender alle elever. Skolelederen sprudler af energi og deler ansvar og udfordringer ud til højre og venstre. Tillidsforholdet samt de faste pladser er en vigtig del af hverdagen på lærerværelset. Det eneste som kan slå små skår i tillidsforholdet, er hvis man har glemt, at det var ens tur til at have brød med om fredagen.

For eleverne er Ferritslev Friskole et sted, hvor man har rig mulighed for at få afprøvet grænser med klatrevæg og oplevelser i det fri. Jeg værdsætter meget, at jeg efterhånden kender alle eleverne i og uden for skolen.

To ting, som jeg lægger meget vægt på er, at man er glad og engageret i timerne, og så kan man bruge frikvarterene til at fortælle vittigheder og lave lidt ballade. Skolen er for mig blevet “en stor familie”, hvor eleverne også respekterer hinandens særheder.

Nyhedssensationen, med 24 timers hockey, blev også en stor personlig oplevelse for mig. På trods af ale alle til sidst var helt udmattede, var stemningen og opbakningen helt i top.

En ny lærers første mareridt er forældremøderne. Her skal man jo overbevise eventuelle tvivlende om, at man rent faktisk er en udmærket lærer. Her er man også nødt til at opbygge et tillidsforhold, og det kan godt være svært, når man ikke ser hinanden så ofte. Det store engagement fra mange forældre i skolens forhold kan også virke lidt skræmmende, når man er helt grøn. Alligevel synes jeg, at det er helt naturligt med sådan et engagement, da skolen jo er en stor del af børnenes opvækst.

En ting som jeg aldrig lærer på Ferritslev Friskole, er at takle problemer og umulige elever – for der er ingen!

Leave a Reply