Du skal tro, at du er noget helt særligt

Du skal tro, at du er noget helt særligt

Du skal tro, at du er noget helt særligt

Af Lars Jonssen, formand.

Alle kender janteloven. Det var forfatteren Aksel Sandemose, der i sin tid “fandt på” eller forfattede denne jantelov som en beskrivelse af, hvordan vi mennesker tit omgås hinanden og er overfor hinanden på. Nogle mener, at janteloven er et særligt dansk fænomen. Er der én der udmærker sig på den ene eller den anden måde, så er der straks nogle, der er klar med Jantelovens ti bud lyder:

 1. Du skal ikke tro, at du er noget.
 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
 4. Du skal ikke indbilde dig, at du er bedre end os.
 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
 7. Du skal ikke tro, at du duer til noget.
 8. Du skal ikke le ad os.
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal ikke tro, du kan lære os noget.

Disse bud, vil jeg påstå, er noget af det mest ukærlige og livs-ødelæggende, der overhovedet findes. For hvis man gang på gang får tudet ørerne fulde af denne jantelov, mister man nemt og meget hurtigt enhver form for selvtillid og selvværds-følelse, ja slet og ret modet til at leve til at leve. Som forældre og som skole må det være vores fornemste opgave at gøre det modsatte, at indgyde selvtillid i børnene ved at møde dem med tillid – at give dem selvværds-følelse ved at møde dem med ligeværd. At give dem sejre ved at rose dem. At give dem en fornemmelse af en høren-til i et fællesskab, når der arbejdes sammen eller på tværs, når der arbejdes kreativt eller musisk, når der laves teaterstykke eller tages på lejrskoler. Alt sammen ud fra det grundlæggende Grundtvig-Koldske, kristne, anti-jantelovs-hyldende menneskesyn at enhver er noget helt særligt, noget helt unikt, med nogle helt særlige kvaliteter og færdigheder, som det gælder om at finde frem til og hænge om og udvikle.

Skulle vi vove at formulere en anti-jantelov med 10 bud, kunne det være noget i retning af disse:

 1. Du skal tro, du er noget.
 2. Du skal tro, at du er mindst lige så meget som alle os andre.
 3. Du skal tro, at du er dygtig.
 4. Du skal tro, at vi, når vi er sammen, er endnu bedre.
 5. Du skal tro, du ved en masse.
 6. Du skal tro, at du på nogle punkter udmærker dig helt særligt.
 7. Du skal tro, du duer til noget.
 8. Kom og grin sammen med os.
 9. Du skal tro, at vi bryder os om dig.
 10. Du skal tro, du kan lærer os noget.

Blev det disse anti-jantelovs bud, der blev de fremherskende overalt i vores samfund, ville det meget med garanti komme til at se anderledes ud. For troen kan jo faktisk flytte bjerge.

Leave a Reply