Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet

Af Signe Breinbjerg, elevrådsformand.

I august 1995 startede Elevrådet på Ferritslev Friskole for første gang. Dengang var udformningen af elevrådet:

Jacob Rasmussen (formand), Signe Breinbjerg, Flemming Thinggard og Jes Dreier.

Efter sommerferien 1996 var der igen valg.

Elevrådets nuværende opstilling er:

Signe Breinbjerg (formand), Lisbeth Moseholm (kasserer, Jes Dreier og Jacob Jørgensen.

Ved hvert andet elevrådsmøde er Palle Pors med, som mellemled til lærerstaben. Siden starten har vi blandt andet afholdt:

  • 3 skolefester.
  • 1 fællesspisning og filmaften.
  • 1 skakeftermiddag.

I 1996 fik vi kr. 300,- af skolen kasse som startkapital til elevrådskassen, og nu har vi ialt kr. 939,-.

Vi har tjent pengene ved at sælge sodavand og slik til skolefester og hyggeaftner.

Nu er vi ved at have penge nok til evt. at inviterer en foredragsholder, som kan lære, vise og fortælle os noget nyt, som enten vil interesserer og/eller inspirere os, dette er dog primært for de ældste elever.

På trods af flere henvendelser, fra bl.a. DEO og FLO (elevorganisationer), har vi indtil videre valgt ikke at melde os ind i en af disse foreninger. Dette er gjort af flere grunde. Blandt andet mener vi, at kontigenterne er for store til vores lille budget. Derudover er vi af den opfattelse, at det arbejde, foreningerne laver, kan laves lige så godt internt her på skolen.

Ved hver fællestime, for de store klasser, oplæses referatet fra det foregående elevrådsmøde. Ved de mindste klassers fællestimer informerer Palle desuden om det, der vedrører dem.

Ved fællestimerne spørges eleverne også om forskellige beslutninger, bl.a. omhandlende skolefester.

I fremtiden vil vi i elevrådet gerne styrke det i forvejen gode samarbejde mellem elever og lærere. Dette vil vi opnå gennem vores funktion som talerør og forslagsstillere, elever og lærere imellem.

Forslag til elevrådets arbejde sker ved kontakt til et af medlemmerne. Denne vil ved næste møde fremstille forslaget for elevrådet, som evt. vil videreføre det til lærerne og/eller eleverne.

Elevrådet holder møde hver torsdag mellem kl. 14.00 og 15.00 o lokale 8 (der hvor 8.-9. kl. bor).

Leave a Reply