En bygning bliver til

En bygning bliver til

En bygning bliver til.

Af Palle Pors, Skoleleder.

For over 2 år siden, i august 1996, havde jeg et oplæg på et bestyrelsesmøde, hvor jeg fortalte, at vi kunne komme i den situation, at der måske skulle bygges til skolen. Et eller to klasseværelser, det var vi ikke helt klar over, og måske ville vi også få råd til endnu et faglokale. Vi snakkede ikke længe om det, men besluttede bare, at vi måtte forsøge at spare så meget op som overhovedet muligt. På det tidspunkt havde vi jo lige brugt alle vore penge til depotet ude bag gymnastiksalen. Og så måtte vi se, om den gode elevtilgang nu også holdt.

Derfor har vi de sidste par år lagt de penge tilside, som vi kunne. Samtidigt har vi (I) renoveret de nuværende lokaler, lavet om, og forbedret, så vi i høj grad er tilfredse med de lokaler, vi har. Det eneste, vi mangler, er at male gangene og slå væggen mellem læsesalen og klasse nr. 8 ned, så der igen bliver et stort klasselokale.

I foråret 1997 orienterede både jeg selv og formanden på generalforsamlingen om vore planer, men vi lod også forstå, at der selvfølgelig ville komme langt mere konkrete planer. I efteråret 1997 havde vi en idédag lærerne og bestyrelsen imellem, hvor vi nu kunne se, at elevprognosen ville gå i retning af en tilbygning. Elevtilgangen til skolen har været jævnt stigende, faktisk har den været så jævnt stigende, at det ind imellem har været svært at passe både bemanding og lokale- og materialeforhold til i forhold til de nye tider. Elevudviklingen har været som følger:

Efteråret:

  • 1994 – 78 elever.
  • 1995 – 91 elever.
  • 1996 – 99 elever.
  • 1997 – 101 elever, samt 13 børn i Legeskolen.
  • 1998 – 107 elever, samt 13 børn i Legeskolen.
  • 1999 – 122 elever, samt 13 børn i Legeskolen.
  • 2000 – 135 elever, samt 13 børn i Legeskolen.

Som alle kan se, har udviklingen været flot, der er fyldt i næsten alle klasser, men som flere har sagt, må vi passe på, at vi får roden med, får det med, der er vigtigt for en skole som vores. Og det kan ind imellem være svært at favne alt det nye, at vi i fællesskab holder ved de værdier, vi gerne vil beholde her på skolen, men jeg mener, at vi alle slipper helt godt om ved det. Men som vi snakkede om på studiekredsen, så er det noget vi skal hjælpe hinanden med hver dag …. hele tiden.

Bygningsmæssigt har alle det sidste års tid kunnet se, at vi ikke kan være i de nuværende bygninger, med mindre vi inddrager musikken og EDB til klasselokaler. Og det har jeg ikke hørt nogen tale om. Tværtimod.

Derfor gik bestyrelsen og de ansatte i arbejdstøjet kort før jul sidste år (1997) og fremlagde de foreløbige planer på et stort forældremøde i januar måned 1998.

Til selve generalforsamlingen blev der igen fremlagt de reviderede planer, vi havde på det tidspunkt, og der blev givet grønt lys til at finde et finansieringsforslag frem og måske en konsekvensberegning for den daglige drift.

Kort før sommerferien 1998 blev der nedsat en byggegruppe bestående af Morten Redin, Benny Christensen, Hans Nielsen, Holger Pedersen, Torben Hansen, Ida Sæderup, Lissy Larsen og Palle Pors. Vi skulle så i fællesskab skaffe bestyrelsen dette arbejdsgrundlag. Det gjorde vi ved at få idéer fra friskoler, hvor vi vidste, de havde bygget de seneste år. Hans Nielsen lovede så at samle de idéer og tanker, vi havde, til vores samlede forslag. Så der blev holdt møder, taget på inspirationsture, ringet rundt og diskuteret. Alt sammen en meget spændende og god proces.

Bestyrelsen besluttede så p.g.a. den gunstige rente at hjemtage lånet, og dermed blev der lagt en økonomisk overgrænse for, hvad vi måtte bruge. Dette blev besluttet på to ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 1998.

Det betød, at vi gik fra vores første arkitektoniske og visionære forslag, via en anden mulighed og frem til det, vi i skrivende stund er endt ved, og som, jeg helt sikker regner med, bliver det færdige projekt.

Men der har været mange overvejelser, mange spændende beslutninger og muligheder, men det projekt vi sidder med lige nu, er et projekt, der opfylder næsten alle de krav, vi fra skolens side stiller til et sådant byggeri.

Jeg mener, det bliver et meget flot byggeri, og vi ansatte, børnene og I forældre får meget flotte bygningen til undervisningen af vore børn. Jeg mener, at det er et byggeri, der tager hensyn til krav, der kommer lige rundt om hjørnet, om et år eller to. Så derfor er det et byggeri, der tager udspring i, hvad vi har i forvejen, og de visioner vi har for fremtiden.

Jeg håber inderligt, at denne nye bygning bliver til gavn og glæde for vore børn i al fremtid. Ligesom de nuværende bygninger har været det i mere end 30 år.

                                    

Leave a Reply