En lille hilsen fra en aftenskoledeltager

En lille hilsen fra en aftenskoledeltager

En lille hilsen fra en aftenskoledeltager

Af Svend Andersen

På opfordring fra Palle Pors vil jeg gerne fortælle lidt om det at deltage i Ferritslev Friskole´s aftenskole, og for mit vedkommende gælder det L´hombreholdet.

Det er et stort og stabilt hold. Mange af os har deltaget i mange år. Deltagerne kommer fra et stort opland. Jeg kan nævne Ørbæk, Refsvindinge, Langeskov, Sdr. Nærå, Dømmestrup, som nogle af yderområderne.

I vinter er vi ca. 30 deltager pr. gang. Der er ikke noget fortløbende, så der sker ikke noget, hvis der svigtes enkelte gange. Jeg tror dog kun det sker, hvis der er andet møde eller lignende som kommer foran kortspil.

For mit eget vedkommende betragter jeg disse aftner som en “friaften”, forstået på den måde, at selv om L´hombrespillet kræver at vi er “med” hele tiden, så kan det godt være en aften hvor alle tanker om ens dagligdag holder fri. Holder fungere utrolig godt med både humor og alvor.

Når vi mødes kl. 19.30 er der tid til lidt snak. Vores leder, Poul Sylvest, skal have styr på antal deltagere, og så går tiden med en god snak, og lidt drilske kommentarer ind imellem.

Vi bliver delt op i to hold med 4, og hvis det ikke går op så bliver der et-to hold med tre deltagere. Der er kun tre der spiller, én sidder over, giver kort til næste spil. Holddelingen foregår ved at Poul har samme antal kort som der er deltagere, og vi trækker så hver et af disse kort. Herefter er det f.eks. alle med seksere/syver o.v.s. der spiller sammen. Dermed er det vilkårligt hvem vi spiller sammen med. Også her kan der komme kommentarer om én eller flere af dem der skal spilles sammen med.

Heldigvis er der hvert år nybegyndere med. De lærer spillet sammen med Poul og Erik og når de to læremestre mener de kan klare sig i spillet, bliver de “sluppet” løs.

Ingen er jo fuldkommen, så der forekommer fejlspil, men bortset fra snak om betydningen af det ene eller det andet spil, er der aldrig sure miner over fejlspil. Det er meget positivt, og gør at alle kan være med.

Kl. 20.30 bliver der kaldt til kaffepause. Vi skal selv medbringe brød, eller hvad man nu har lyst til. Kaffe og the koster kr. 10,-

Vi synger to sange og Palle fortæller lidt fra skolens hverdag, eller andet han har oplevet. Jeg synes det er en positiv oplevelse med sådan en pause. Der er en utrolig snak, kaglen som en hønsegård. Det er Palle der starter med sangen, men det sker han er lidt forsinket, eller er faldet i snak, og så kan der være enkelte kortspillere som ser på klokken og, uden at Palle hører det, siger – “Nå, Palle skal vi videre med kortspillet”.

Når aftenen slutter kl. 22.00, eller lidt over, gør vi op hvem der har tabt eller vundet. Der spilles med brikker med forskellig værdi. Der afregnes ikke, vi siger tak for spillet, og drager hver til sit.

Vi er ikke som de andre, så kortspillet stopper ikke op til jul, men forsætter hver tirsdag indtil slutningen af marts.

Leave a Reply