Ferritslev Friskoles årskrift 2006 – Fællesskab

Ferritslev Friskoles årskrift 2006 – Fællesskab

Ferritslev Friskoles årskrift 2006 – Fællesskab

Af John Mouridsen.

På Bagsiden der er en tegning om vores fælleslejr til Stevninghus i Sønderjylland. En lejr vil alle glæder os til, og som skal løbe af stablen i næstsidste uge inden sommerferien.

På en fælles lejr har vi virkelig mulighed for at mærke suset af fællesskabet. En følelse vi også har, når vi har morgensang, når vi tager på ture og lejrskoler, når vi alle tager i teatret eller ser kammeraterne optræde på skolens scene, når vi holder emneuge, når vi har arbejdsdage eller når forældre hjælpes med opstilling eller nedtagning af scenen.

Fra undervisningsministeriet lægges der i disse tider et hårdt pres på vores fællesskab. Der er et øget pres på friskolerne i form af besparelser og nedskæringer af tilskud, sat over for øget krav til parallelitet med folkeskolen i forhold til fagudbud og prioritet af fagenes vægtning.

Dette betyder øgede omkostninger, hvis vi stadig vil bevare alt det vi som har vores hjerte kært – alt det der betyder noget for os som friskole – alle de fællesskabende arrangementer – alt det som er med til at danne vores børn og unge til mennesker der kan begå sig blandt andre i et demokratisk samfund.

Derfor skal vi i de frie skoler virkelig have fokus på vores identitet vedr. fællesskabet, så vi også fremover kan fremstå som et reelt alternativ til folkeskolen.

Leave a Reply