Ferritslev Friskole

Ferritslev Friskole

Du vil her under Ferritslev Friskoles Historie, kunne læse om skolen fra siden dens grundlæggelse, der skete rundt om Grundtvig og Kold´s frie skoletanker i midten af forrige århundrede. Tankerne er eviggyldige, og de er derfor stadig fundamentet for Ferritslev Friskole.

Skolen startede i 1859, hvor fem familier gik sammen om at oprette en friskole i Ferritslev. Ferritslev Friskole er blandt de ældste friskoler i landet med masser af traditioner og gode skolefortællinger.

Skolen lå i over hundrede år på Lodskovvej i den gamle del af Ferritslev, men blev i 1975 flyttet til Lundsbjergvej 42, hvor skolen siden har ligget. Der er efterhånden blevet bygget til i forbindelse med, at elevtallet støt og roligt er steget. Skolen er i perioden udviklet sig fra at være en børneskole til en skole med overbygning, hvor 9. klasse går til afgangsprøver og der er kommet SFO og børnehave til.

Skolens øverste myndighed er bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Her træffes de store beslutninger om skolens økonomiske situation, om ansættelse af leder & lærere, samt strategi, vision, mission og værdigrundlag. Hvor skolen i skrivende stund, kun har fastlagt værdigrundlaget og til generalforsamlingen i april 2018 kommer med inputs til skolens vision.