Fremtidens grundskole, set med industriens øjne

Fremtidens grundskole, set med industriens øjne

Fremtidens grundskole, set med industriens øjne

Af Karsten Lykkegaard forældre til Jeppe i 7. klasse.

Vel vidende, at Danmark råder over et af verdens bedst strukturerede erhvervsuddannelsessystemner, kan det undetiden medfører næsten modløshed, at iagttage hvor svært det er at tiltrække de unge mennesker eller sågar bare at gøre dem nysgerrige omkring deres muligheder inden for industriens fag, når de forlader grundskolen.

Disse forhold skyldes en række uheldige omstændigheder, bl.a. mangel på indsigt, set med industriens øjne. Når efterspørgslen på industrielle uddannelser falder, må udbuddet naturligvis nedjusteres, desværre med risiko for fremtidige ringere uddannelsesmuligheder for de unge med lyst til håndværksfagene.

Undervisningsministerien har for perioden 2009-2011 afsat 45 millioner kr. til pædagogisk udvikling og fremme af erhvervsuddannelserne i grundskolen, med henblik på at motivere og fastholde såvel stærke som svage elever. Planen er desuden, at støttepuljen kan bruges til forsøg med etablering af erhvervsklasser på 8., 9. og 10. klassetrin, hvor det kort sagt drejer sig om udvikling af anderledes undervisningsforløb, hvor eleverne bliver forberedt til de praktiske ungdomsuddannelser. Et spændende initiativ, som jeg håber, kan vække de unges interesse for industrien.

En anden mulighed for at gøre eleverne interesseret er virksomhedsbesøg. der kan de ved selvsyn og samtale med virksomhedernes medarbejdere, få et godt indblik i de forskellige fag, ligesom besøgene kan være medvirkende til at flere får øjnene op for industrifagene, for derefter at prøve det af i forbindelse med erhvervspraktik.

Formidling om erhvervsuddannelserne har i en lang periode været lavt prioriteret. På trods af at eleverne på 7. klassetrin påbegynder samtale med kommunens erhvervsvejleder, mener jeg stadig, at der med fordel kunne bruges langt flere ressourcer på at formidle viden om de industrielle ungdomsuddannelser. Industrien danner et yderst vigtigt fundament for hele vores samfund. Et samfund uden industrielle teknikere er ganske utænkelig. Vi vil altid have brug for den dygtige tømrer, murer og industriteknikker. Derfor er det selvsagt meget vigtigt, at vi formår at gøre de unge mennesker nysgerrige og interesserede, men også stolte af at mestre de tekniske fag.

Ser vi bort fra ressourcefordeling og økonomi, samt den kendsgerning at det er vanskeligt at tilgodese alle, men jer stadig, at det er meget vigtigt, at de unge mennesker får mulighed for at tilegne sig tilstrækkelig viden om de utallige muligheder, der ligger og venter foran dem – herunder også et grundigt indblik i den industrielle verden.

Nysgerrighed, evnen til at stille spørgsmål og være kritisk er nogle af de mest givende evner, vi besidder. For at gøre os nysgerrige kræves et minimum af indsigt, hvilket, jeg håber i fremtiden, bliver en af grundskolens mærkesager.

Leave a Reply