Ferritslev Friskole årsskrift 1995 – “Friskolen indeni”

Ferritslev Friskole årsskrift 1995 – “Friskolen indeni”

Ferritslev Friskole årsskrift 1995 – “Friskolen indeni”

Af Palle Pors, skoleleder.

“Bladet i bogen sig vender…”

Titlen på denne gode sang af Grundtvig, skal være de første linier i vores skoles første årsskrift.

Sangen bringer mine tanker i retning af at foranderlighedens magiske kræfter er i nærheden, at nye mennesker, nye fællesskaber skal træde nye spor på en i forvejen smuk og velkendt sti.

Sangen giver stemning af skiftedagens indtog og de milde vindes syngen om lysere og lunere dage.

Overskriften på dette årsskrift “Friskolen indeni” valgte vi for at fastholde hinanden i de fælles holdepunkter der er nødvendige for at holde skole for vore børn. For at minde hinanden om, at friskolen er en FRI-skole, hvor skolekredsens samlede kraft er udtrykt ved den skole, vi alle ser til daglig. Det er ikke min skole, det er ikke din skole eller systemets skole, men vores skole.

Det er den skole, vi har valgt til vore børn, fordi de skal gå på en skole, hvor hjem og skole ikke er to adskilte dele, men en samlet enhed til gavn og glæde for børnenes hverdag.

Jeg håber årsskriftet bliver spændende læsning, og at det vil løfte en lille flig af friskolens inderste væsen.

Leave a Reply