Legeskolen – et lille bette hop

Legeskolen – et lille bette hop

Legeskolen – “et lille bette hop”

Af Henny Jensen, BH-leder og ansvarlig for SFO og Legeskolen.

Den 1. august blev der skrevet et nyt kapitel i Ferritslev Friskoles historie. Det var første dag for 13 børn fra 3-6 år der skulle begynde i Legeskolen ved Ferritslev Friskole. Men inden det blev til noget, havde der været mange forslag og tanker, der havde ligget og ulmet.

Vores legestue, der har eksisteret i mere end 25 år, udvidede langsomt sin åbningstid. Dog stadig kun som et tilbud to gange om ugen. Alligevel ytrede nogle forældre ønske om udvidelse af åbningstiden. 

Hvad kunne det da blive til?

En børnehave på skolen?

Ja, hvorfor egentlig ikke?.

Tanker og ideer fløj gennem luften! Har vi plads? Er de nu ikke for små? Hvem skal have ansvaret for dem?

Men lige pludselig gik det stærkt. I maj måned holdt vi et møde med interesserede forældre. Lone Jørgensen skulle være den daglige leder, og på mødet blev forældrene orienteret om tanker og indhold i hverdagen.

Resultatet blev, at 13 forældrepar skrev deres barn ind i Legeskolen og dermed var tanke blevet til handling. 

I juni måned var der stiftende generalforsamling i Legeskolen ved Ferritslev Friskole. Endelig oprandt åbningsdagen 1. august 1997. Sammen med Lone betræder de 12 børn med små skridt trygt og varsomt vejen til skole. Børnenes samvær giver dem mulighed for leg og udfordringer. Gennem legen lærer de noget om sig selv og deres omgivelser. Ind imellem tilbydes alsidige aktiviteter både ude og inde.

Når lejligheder byder sig, deltager Legeskolebørnene i skolens arrangementer. De indsluses på denne måde lige så stille i skolens hverdag. Dette er Legeskolens absolutte fordel. Tænk at have mulighed for indgående kendskab til de børn der starter i skolen – og hvilken enestående chance. Og for Legeskolebørnene bliver det ikke et kæmpespring, de skal foretage sig ved børnehaveklassens start, men bare et lille bette hop.

Det er optimale betingelser for mange års god skolegang på Ferritslev Friskole.

Leave a Reply