Minder fra Asta Krygger-Nielsen´s skoletid

Minder fra Asta Krygger-Nielsen´s skoletid

Minder fra Asta Krygger-Nielsen´s Skoletid, 1925-

Jeg kom i skole i april 1925, 6½ år gammel. Jeg havde længe misundt naboens drenge (som var mine legekammerater), at de gik i skole, og nu oprandt den store dag. Jeg fulgtes med Gunnar og Frode, som drengene hed, og ville absolut ikke have min mor med.

Det var en dejlig spændende dag. Maren og Block, som lærerparret hed, kendte jeg allerede, dengang var det god skik, at læreren tog ud til forældrekredsen på besøg, og vi havde haft mange besøg af disse to venlige mennesker.

Mine forventninger blev indfriet, det var virkelig skønt at gå i skole. Dagen begyndte med morgensang og andagt. Block spillede på violin og sang meget højt, og Maren og deres to døtre, Åse og Agnete, deltog. Så havde vi bibelhistorie eller danmarkshistorie, og alle timer begyndte og sluttede med en sang, så helt uden videre fik vi lært alle vore kønne morgen- og aftensange og alle de historiske sange og fædrelandssange, og dem kan vi stadig udenad.

Vi havde regning, dansk og geografi, og fra tolv til et havde vi en times middagspause. Når Maren havde maden klar, åbnede hun vinduet i soveværelset, som lå lige bag skolestuen, og hostede kraftigt, så fik vi frikvarter.

Efter middag havde vi 2 timer, hvor vi bl.a. havde håndgerning en gang om ugen, det var ikke småting, der blev lavet i de timer. Vi begyndte med nålepuder, og de store sluttede med at sy deres konfirmationsundertøj i hånden. Så langt nåede jeg ikke, da jeg kun gik i skole hos Blocks 3-4 år, men jeg husker, jeg begyndte på et par lange strømper til min mor, Maren så meget betænkelig ud, men jeg fik lov alligevel. Min mor strikkede dem sikkert færdig selv, men hun fik da en halv i julegave.

Vi skrev med griffel på tavle, og udenfor var et lille stykke af grunden, som var særlig god at spidse dem på, så der blev spidset mange grifler der, både trængende og ikke trængende, og der blev hvisket og snakket meget imens, vi kunne sidde en 10-12 stykker og snakke, medens griflen blev kortere og kortere.

Min søster Ellen ville også gerne i skole, hun er godt 1 år yngre end jeg, men hun fik snart lov til at trave med alligevel, det tog man ikke så højtideligt dengang. Af og til samlede vi kastanier på vejen, de var sjove at få listet i kakkelovnen, de gav et brag, og Block fór forskrækket op. Vi havde meget lidt plads, og luften kunne af og til blive så mærkelig dårlig, så tog Block en lille stift op af lommen, som han snusede godt til, det har sikkert været nødvendigt.

Block var noget gammeldags i sin væremåde og måske lidt distræt. Maren var mere livlig og meget venlig og godgørende. Når der var sygdom i hjemmene, var hun altid en stor trøst og hjælp, og utallige er de strømper, hun har strikket til os børn, hvis hun syntes, vi trænger til det.

Der var kun et klasseværelse dengang, skolestuen. Der var en lille forgang med cementgulv ca. 12-13 m2, der holdt drengene til i frikvarteret, og der havde de deres tøj og træsko, så  var der en mellemgang på samme størrelse, hvor pigerne holdt til, der var trægulv. Så var der ikke mere plads.

I de fleste frikvarterer var vi ude på legepladsen foran skolen, men i dårlig vejr sad vi i de to små rum og spiste vores mad og snakkede. Undertiden kom Block ud at lege Columbus med os, så gik det vildt til, han råbte højt, men det var skægt. I det lange frikvarter gik vi i skoven, der var godt at lege, Block fløjtede, når vi skulle komme ind, og det kunne høres langt væk, så kom vi luntende. Om sommeren gik de store i åen og badede, men der kom jeg aldrig med.

Jeg husker fra mine første skoleår, at der var fire store begivenheder, vi glædede os til.

I april eksamen, hvor forældre og skolekommision deltog og hørte på, bagefter drak de medbragt kaffe, helst uden cigarer, Block kunne ikke fordrager cigarer og al usund levevis.

I juni var vi i Jens Thygesens skov. Vi samledes i anlægget i Ferritslev og spadserede i skoven, hvor vi legede og morede os, spiste medbragt mad og sang.

Om sommeren strandtur, hvor vi kørte i hestevogn med flag på, sang og råbte hurra til alle, vi kom forbi, det var virkelig festligt.

Så til jul det store juletræ i forsamlingshuset med dans og sang om træet, oplæsning, sanglege og måske spillede Niels Petersen til på violin.

I 1928 rejste Blocks, og vi fik en vikar som hed Jepsen, det var en frygtelig isvinter, og vi skiftedes til at invitere Jepsen med hjem til varm med. Vi var meget glade for ham, for vi måtte lave de mest utrolige ting, uden at han blandede sig.

Men næste forår kom så Margrethe og Bagger – og med dem en helt ny og mere moderne måde at drive skole på, det var min bedste skoletid, vi elskede dem begge, og Bagger var fantastisk dygtig til at lære os noget, men det har jo nok været svært for ham at få pillet alle unoderne af os. Men det blev ihvertfald meget spændende at gå i skole, og der blev lavet en legestue og en stor ny legeplads.

Da jeg siden var ung pige i huset der i 1½ år, fik jeg rig lejlighed til at deltage i alt det spændende, der skete, det var min bedste tid som ung pige, og jeg siger Ferritslev friskole mange tak for alle de gode barne- og ungdomsår, jeg har haft der.

Leave a Reply