Når man skal opdrage pigebørn

Når man skal opdrage pigebørn

Når man skal opdrage pigebørn

Af Palle Pors, skoleleder.

En af mine ansatte kom en dag med en gammel avis fra midten af 1930´erne, hvor der var en meget sød lille artikel. Artiklen kan ses som et levn fra fortiden, men den kan også ses som en mors evige bekymring for sin halvvoksne datters fremtid. Vi mener jo selv, at det er meget svært at orientere sig i den moderne ungdomskultur af i dag, men de samme bekymringer havde man åbenbart også dengang. Artiklen har følgende undertitel:

Tidens fristelser

Det kan være svært at opdrage Pigebørn nu om stunder. Der er saa mange Fristelser, der ligger som Stene paa deres Vej, og hvor hurtigt kan et ungt Væsen, der bare har tanke for at ile fremad, ikke snuble. Mangen Mor kan gribe sig i at tænke, hvor nemt var det ikke før – men hvordan skal jeg klare Pigebarnet igennem nu. Hver eneste lille Flække har sit vindue med silkestrømper og nydeligt Undertøj bar de blanke ruder. Hver By har sin Biograf, hvor spændende brogede Billeder frister til at se nærmere paa Sagerne, og man skal bo meget langt ude paa Landet for at være afskaaret fra ved en rask lille Cykeltur at naa et sted, hvor musikken larmer, og Dansen gaar lysteligt.

Ja, vist er der Farer og Fristelser, men alligevel synes jeg, Moderen til den moderne unge Pige har grund til at være stolt. Den unge Pige er ikke alene frisk og sød, men hun staar med begge Ben paa jorden, og hun har – trods de alt andet end muntre Udsigter, baade Livskraft og Livsmod. Hun ved, hun skal skaffe sig arbejde i Kampen for Tilværelsen, og som oftest det hende udmærket. Fristelser og Farer omgiver hende – jo, det er sandt, men hun kommer igennem det, takken være et fint og sikkert Instinkt, og en god Forstand. Hun kan svarer lidt vel skarpt. Det hænder, at mor føler sig saaret, men hun maa trøste sig med, at denne Evne til have skarpt Svar paa rede haand i andre tilfælde kan hjælpe Pigebarnet til at sætte nærgaaende personer paa plads. Og hun er en glimrende Kammerat, Mor vil faa det at føle hvis hun er syg eller bedrøvet – da viser vor Tids unge Pige rigtig, hvad hun dur til – ikke i Ord maaske, men i det, der er bedre – Gerning.

Og hvor er hun egentlig, trods alle Fristelser, fornuftig klædt. En Frakke, der kan bruges året rundt, om det skal være, en lille Hat til “alt muligt vejr” og nemme kjoler, hun ofte selv syr i en haandevending.

Hvorfor er Udviklingen gaaet denne vej? Mon ikke fordi man i Stedet for tidligere Tiders bevidste, strenge Opdragelse i Stedet har lært Pigebarnet, at hun maa stole paa sig selv. Hun føler Styrke og Aarvaagenhed. Fristelser findes nu, som altid, men den unge Pige af i Dag har flere kræfter til at klare sig, end forhen. Hun brænder sig ikke saa let, for hun ved, det er farligt at lege med ilden, – Hun er klog og forsigtig.

MOR.

Leave a Reply