Ny skole med gamle og nye traditioner

Ny skole med gamle og nye traditioner

Ny skole med gamle og nye traditioner

Jeg startede i Ferritslev friskole i 1974. Dengang lå skolen ude i Lodskov. Det var ikke meningen, at jeg skulle have været i børnehaveklasse, men en dag ved jeg med ude for at hente min storebror Per, som dengang gik i 1. klasse, kom fru Lynge hen til mig og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme i børnehaveklasse, og det kunne jeg, så næste dag startede jeg. Vi var ca. 10 i klassen og havde det altid sjovt sammen. Vi var delt fra de store og havde vores egen legeplads, hvor de store ikke måtte komme, vi måtte heller ikke komme på deres sportsplads. Om formiddagen havde vi ca. 1 time, hvor vi sad og regnede og malede i en bog. Resten af tiden kunne vi lege sammen, hvis vi skulle ud at gå en tur.

Da jeg skulle i 1. klasse i 1975, var den nye skole på Lundsbjergvej lige blevet færdig. I den anledning fik vi sodavand og æbleskiver. Jeg kan ikke huske så meget fra de første år, men husker dog, at vi altid holdt utrolig meget sammen i vores klasse. Vi legede mest for os selv i frikvartererne. Jeg kan også huske vores juletræs- og fastelavnsfester. Det var altid så spændende at se, hvad de andre var klædt ud som. Der var også altid præmie til den, der var bedst udklædt, og til den, der slog tønden i stykker. Til jul dansede vi om juletræet og legede sanglede. Efter vi havde danset om træet, fik vi slikposer, de blev delt ud af nogle elever, som var klædt ud som nisser, og de kom kørende ind med en gammel kane, som alle poserne lå i. Den sidste uge før jul havde vi ingen normale timer, men vi fik lejlighed til at lave julegaver. Vi kunne f.eks. støbe stearinlys eller knytte julehjerter, men der var også andre muligheder. Den sidste dag, før vi fik ferie, plejede vi at være i kirke, derefter afslutning hjemme på skolen med bankospil og julegodter. Det mest spændende var som regel at se, hvordan lærerne havde pyntet op i klasserne.

I 4. og 7. klasse vi 1 time om uge i Nyborg svømmehal, hvor Holger underviste os. Medens jeg gik deroppe, blev der lavet et folkedansehold for de, der havde lyst, og det havde jeg. Det var Madsen, der stod for det og lærte os dansene, som vi senere tog ud og gav opvisning med. Vi havde ingen dragter, da vi startede, men det problem var der nogle andre mødre, der løste. De satte sig nemlig ned og syede dragter til os, så vi lignede rigtige folkedansede. Vi dansede også Les Lanciers, til det havde vi gammeldags tøj på, pigerne i store kjoler og hatte, drengene havde mørkt tøj og høje hatte på. Vi gang opvisning for ældreklubber enten på skolen eller ude omkring til forskellige arrangementer.

Der har altid været arrangeret nogle gode lejrture for os. Vi tog som regel af sted klassevis med undtagelse af engang, hvor hele skolen var i Røjle et pr dage. Et år blev der lavet en tur for sangkoret, som Madsen dengang stod for. Turen gik til Randlev centralskole. Samme år var vores klasse i Tyskland som den første der var i udlandet. En af de ture, jeg husker bedst, er nok vores kanotur på Gudenåen med Ole Olsen. Vi sejlede fra Tørringe til Silkeborg. Selv om det var en hård tur, og vi blev våde, fordi det regnede, var det sjovt. Den længste tur, jeg har været med skolen, gik til Bornholm, og det var også alle tiders oplevelse. En af de sidste ture, var vores telttur med Holger til Langeland. Det var noget af en overlevelsestur. Vi havde hverken vand eller WC. Dem med WC´et klarede vi ved at lave et hul i jorden. Vandet måtte vi hente oppe på en gård et lille stykke derfra. Der var kun vand til at lave mad af, så vi blev ikke vasket de dage, vi var afsted.

Leave a Reply