Sang fra 50 års jubilæet

Sang fra 50 års jubilæet

Sang fra 50 års jubilæet

skrevet af J.P. Lerbæk

 • Jeg var kun en Pog så liden,
 • da her jeg til Verden kom;
 • at jeg kunde vokse med Tiden,
 • det faa turde drømme om.

 

 • Jeg Genbo da blev til Smeden,
 • hvor Gnister i Luften fløj;
 • jeg mærkede vel ej til Heden,
 • desmere til Røg og Støj.

 

 • Men snart fik jeg selv en Rede,
 • en Borg ved liden Bæk,
 • hvor jeg kunde synge og bede
 • og færdes foruden Skræk.

 

 • Jeg glemmer aldrig den Lykke,
 • den Fred, jeg i Borgen nød;
 • da Livsglæden var mit Smykke,
 • og Tiden som Bækken flød.

 

 • Der samlede gamle og unge,
 • der aabnedes Mund og Haand,
 • der løstes i Sang hver Tunge,
 • der knyttedes Hjertebaand.

 

 • Og derved blev Borgen bygget,
 • at manges Vilje var een,
 • af Livskraften overskygget,
 • en Kærligheds Ædelsten.

 

 • Med Tak kan jeg se tilbage
 • paa henrundne femti Aar;
 • Gud give, at Fremtidens Dage
 • forkynde, at Borgen staar!

Leave a Reply