Sang fra 75 Aars jubilæet

Sang fra 75 Aars jubilæet

Ferritslev Friskoles 75 Aars Jubilæum den 19.-9.-34.

 • Alt var saa foraarsfriskt og skønt,
 • naar vaaren folded ud sit grønt,
 • og Fugle sang i Skove. –
 • Det liv, den Sang i Barnesind
 • kom med i Skolestuen ind,
 • vi kunde Herren love.

 

 • Ja, vi var børn med dugfrisk Sind,
 • og Sundhed blomstred paa vor Kind,
 • vi kunde lytte – høre,
 • vi hørte Davidsharpens klang;
 • vi hørte Engles Julesang,
 • saa aabne Himlens Døre.

 

 • Vi hørte her om Fædres id –
 • om Sejr og Nederlagets Tid,
 • so, kunde fryde, kue,
 • vi danske var i Lyst og Nød,
 • og sørgede ved Heltes Død,
 • for Danmark tændtes Lue.

 

 • Du gamle Skole som i Dag
 • har samlet os til festligt Lag,
 • de syvtifem er runden.
 • Den gamle Grund vi bygger paa,
 • den samme Sang vi synge maa,
 • men dog forynget funden.

 

 • Her mindes skal de gamles Tro,
 • som her velsignet dette Bo, –
 • saa det gav Ly og Trygge.
 • Det signet blev i Jesu Navn,
 • i Kærlighed; til Folkegavn,
 • og det gav Glæde, Lykke.

 

 • Vi takker for den Arv vi fik,
 • vi ind i Livets Kilde gik –
 • hvor Haand i Haand er Livet;
 • med ydmyg Daad, med Haand og Mund,
 • ja sikret her paa Troens Grund
 • Velsignelsen er givet.

 

Leave a Reply