Ferritslev Friskoles årsskrift 2005- Tradition og fornyelse

Ferritslev Friskoles årsskrift 2005- Tradition og fornyelse

Ferritslev Friskoles årsskrift 2005- Tradition og fornyelse

Af John, skoleleder.

Da jeg skulle vælge tema til dette årsskrift fandt jeg, at “Tradition og fornyelse” passede godt til dette år.

Ferritslev Friskole har jo netop i dette skoleår gennemlevet en af de meget store forandringer en skole kan opleve – et lederskifte. Når man har haft en leder som Palle gennem 11 år, har han selvfølgelig udviklet og præget skolen sammen med personalet i alle disse år. Visse traditioner har selvfølgelig været der fra en tid endnu længere tilbage, men der er også mange traditioner m.m., som er opstået i Palles tid som leder. Traditioner er vigtige for os som mennesker. De er med til at holde os fast i det grundsyn, at vi er en del af en historie, men traditioner udvikler sig også hele tiden sammen med historien, og derfor vil Ferritslev Friskole også i fremtiden opleve, at visse traditioner vil forsvinde, og andre komme til.

Nogle af de traditioner vi har på skolen, er en så stor del af skolens ide- og værdigrundlag, at de nok aldrig vil forsvinde – og heldigvis. Derfor har det også været vigtigt for mig at gennemleve et helt år på skolen med hele dens dagligdag og alle dens traditioner, for at kunne forholde mig til dem, og jeg glæder mig over, at det første halvår har været fyldt med gode oplevelser.

Leave a Reply